Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "meczu piłki nożnej" na angielski

Wyszukaj meczu piłki nożnej w: Definicja Synonimy
soccer game
football match
Byłam na meczu piłki nożnej Coopera.
I just- I was at Cooper's soccer game.
Ostatnim razem jak z nim rozmawiałam, był na meczu piłki nożnej Malcolma
The last time I talked to him, he was at Malcolm's soccer game.
Oczywiście państwa członkowskie zainwestowały w tę procedurę wiele czasu i energii, dlatego też nie jest to proces statyczny i nie można go porównywać do meczu piłki nożnej.
Member States and their leaders have, of course, invested a lot of time and energy in this procedure and this is why it is not static: it cannot be compared with a football match.
mając na uwadze, że co najmniej 74 osoby zginęły, a setki zostały rannych w starciach, jakie wybuchły podczas meczu piłki nożnej w Port Saidzie między kairską drużyną Ahli i miejscowym zespołem Masri;
whereas at least 74 people were killed and hundreds more were injured after clashes broke out at a football match in Port Said between Cairo club Al Ahly and local club Al Masr;
Nie ma dziś żadnego meczu piłki nożnej?
No soccer game tonight?
Najlepiej szukać po meczu piłki nożnej.
Best time for that's right after a football match.
Kiedy podeszła do mnie na meczu piłki nożnej.
When she came to me at the soccer game, When she confronted me.
Nie chcę oglądać meczu piłki nożnej.
I don't want to watch football.
Rosie zapomniała odebrać naszego syna po meczu piłki nożnej.
Rosie had forgotten to pick our son up after his soccer game.
I oto jesteś tutaj, zabijając rumuńskich gangsterów podczas meczu piłki nożnej.
But here you are, killing Romanian gangsters at a national soccer event.
Jest tylko na meczu piłki nożnej.
She's at a soccer game.
Wieśniacy na mszy myślą, że są na meczu piłki nożnej.
Bogmen at Mass thinking they're at a football match.
Witamy w inauguracyjnym meczu piłki nożnej ekstremalnych moc!
Welcome to the inaugural game of power football extreme!
Pamiętam... wracałam z meczu piłki nożnej
I had just returned from football...
Sprawy potoczyć się mogą bardzo szybko i prowadzić mogą do bardzo poważnych uszkodzeń, tak jak to mogliśmy zobaczyć ostatnio, w meczu piłki nożnej Francja-Włochy, gdzie natychmiast było widać, że Franck Ribéry złamał nogę.
Things can happen very quickly and lead to serious injuries, as we saw just recently, in the France-Italy football match where it was immediately apparent that Franck Ribéry's leg had been broken.
Nazywam się Doktor, Nadciągająca Burza. A ty miałeś na myśli pokonanie ich w meczu piłki nożnej, prawda?
I'm the Doctor, the oncoming storm... and you meant beat them in a football match, didn't you?
wracałam z meczu piłki nożnej
I was just back from soccer.
Jego matka przyprowadziła go po zderzeniu głowami podczas meczu piłki nożnej.
His mother had brought him in as a precaution after a head-on-head collision in a soccer game.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 18. Pasujących: 18. Czas odpowiedzi: 24 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo