Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "melasa" na angielski

Wyszukaj melasa w: Definicja Synonimy
molasses
treacle
Melas
To jest jak błoto i melasa...
It's like mud and molasses.
Niewolnicy, bawełna i melasa... sir.
Slaves, cotton and molasses... sir.
Myślałem, że miód to melasa z pszczołami w środku.
I thought honey was just treacle with bees in it.
Trafność "Melasa" Kendal i Ryszard "Sugar-Flavored-Snot" Dzikie Róże!
Felicity "Treacle" Kendal and Richard "Sugar-Flavored-Snot" Briers!
Według Melasa obraza bogów stoi na równi ze zdradą.
Melas says, by blaspheming the gods, you did betray the city.
Modliłam się za Melasa.
I was praying for Melas.
Niewolnicy, bawełna i melasa, mówiłeś.
Slaves, cotton and molasses, you said.
Żarty w tym namiocie snują się jak melasa.
The wit in this tent flows like molasses.
Siarka, melasa i wyciąg z jęczmienia.
Sulfur, molasses and barley extract.
Zywie sie melasa i bekonem z serem
On sorghum molasses, and bacon and cheese
Gdy powiem... ruszysz się powoli... jak melasa zimą.
When I say move... you move real slow... like molasses in wintertime.
Wyjątek stanowią wysłodki suszone i melasa jako produkt uboczny produkcji cukru oraz pasze białkowe z przetwarzania zboża w postaci suchej.
Exception: dry cuttings and molasses as a by-product of sugar manufacturing, and dry protein feed produced during grain processing.
Niektóre składniki to: róża chińska, melasa, brukselki, słodkie ziemniaki, maślanka, kurczak i ham hock.
Some of the ingredients include okra, molasses, collard Greens, sweet potato, buttermilk, chicken, and ham hock.
Cukier trzcinowy lub buraczany, surowy lub rafinowany; melasa
Raw or refined cane or beet sugar; molasses
Co w tym jest, melasa?
It's got what in it? Molasses?
W trakcie procesu produkcyjnego dodawane się włókna roślinne i koncentraty melasy z trzciny cukrowej, i otrzymywana jest odwodniona melasa z trzciny cukrowej.
During the production process, plant fibres and cane molasses concentrates are added and a dehydrated cane molasses is obtained.
sól morska, gruba sól kamienna, serwatka, cukier, pulpa buraczana, mąka zbożowa i melasa,
sea salt, coarse rock salt, whey, sugar, sugar beet pulp, cereal flour and molasses,
dżemy, konfitury, kompoty, galaretki, puree i pasty owocowe, miód sztuczny i naturalny, syrop i melasa włącznie z owocami konserwowanymi w cukrze,
Jams, marmalades, compotes, jellies, fruit purees and pastes, natural and artificial, honey, syrups and molasses, including parts of plants preserved in sugar
na podłożach głównie pochodzenia roślinnego, takich jak melasa, syrop cukrowy, alkohol, pozostałości gorzelnicze, zboża oraz produkty zawierające skrobię, soki owocowe, serwatkę, kwas mlekowy, cukier, hydrolizowane włókna roślinne i składniki odżywcze procesu fermentacji, takie jak amoniak czy sole mineralne.
on substrates mostly of vegetable origin such as molasses, sugar syrup, alcohol, distillery residues, cereals and products containing starch, fruit juice, whey, lactic acid, sugar, hydrolysed vegetable fibres and fermentation nutrients such as ammonia or mineral salts
melasa, mączka z wodorostów morskich (uzyskiwana przez suszenie i rozdrabnianie morskich wodorostów i płukana w celu zmniejszenia zawartości jodu), proszki i ekstrakty z roślin, ekstrakt z białka roślinnego (podawany wyłącznie młodym zwierzętom), przyprawy korzenne i zioła.
molasses, seaweed meal (obtained by drying and crushing seaweed and washed to reduce iodine content), powders and extracts of plants, plant protein extracts (solely provided to young animals), spices and herbs.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 59. Pasujących: 59. Czas odpowiedzi: 54 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo