Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "mgiełka" na angielski

Wyszukaj mgiełka w: Definicja Synonimy
mist
foggy
Wystarczy, że zobaczą ładną buźkę... albo diamentową kolię, a znikają jak poranna mgiełka.
Show them a pretty face... a diamond necklace, and they're gone like morning mist.
Tak jak poranna mgiełka na plaży, tak i ta w jego głowie zaczęła się przecierać... Jego myśli jeszcze raz wróciły do Poliny.
As the morning mist on the beach and the one in his mind started to clear... his thoughts turned once more to Polina.
Czerwona mgiełka zstąpiła na Krisa.
The red mist had descended on Chris.
Czerwona mgiełka spowijała cały trawnik, nadchodząc jak płomienie ognia.
A red mist spread over the lawn, coming on like a flame of fire.
Różowa mgiełka tak nazywają cię saperzy, gdy wybuchniesz.
Pink mist. That's what the bomb squad calls you when you blow up.
No co ty, to tylko mgiełka.
What are you talking about? It's just a little mist.
Jakaś lekka mgiełka pojawiła się w twoich oczach.
You got a... a little... mist appeared in your eye then.
Wszystko, czym byłeś, nagle zniknie jak mgiełka oddechu na lustrze.
Everything you are, gone in a moment, like breath on a mirror.
Muszę wyznać, że po tych wszystkich latach moją pamięć o tych czasach przysłania lekka mgiełka.
Well, I have to confess that after all these years, my memory is just a little bit foggy of those times.
Niektóre z rozprysków krwi były tak niewielkie, jak mgiełka.
Some of the blood spatter was micronized, almost a fine mist.
To... to co jest lżejsze to mgiełka.
It's... whichever one's lighter is the air.
Potem mgiełka wysycha. Zmienia się w proszek.
Then the spray dries. It turns into powder.
Po węgiersku to po prostu znaczy że mgiełka się rozproszyła
In Hungarian it simply means that the haze dispersed
Jedyny dowód, że ciągle żyjesz to poranna mgiełka Chanel.
the only proof that I have you still exist is the faint trace of Chanel in the morning.
Zimna mgiełka, mniej bakterii, więc wiesz... nic takiego.
Well, our clocks are a little different.
Utrzymuje się, pokrywa. I nie jest aerosolem jak Krylon, który jest jak mgiełka.
It lasts, it covers, and it's not aerosol like Krylon.
Które to pianka, a które to mgiełka?
Which one's foam, and which one's air?
Opar albo mgiełka są lepsze
Mist or haze is closer to it
Albo mgiełka dookoła niej.
Or a cloud of mist around her.
To dlatego tutaj taka mgiełka.
That's why it's so foggy.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 42. Pasujących: 42. Czas odpowiedzi: 43 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo