Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "miał zwyczaj" na angielski

Wyszukaj miał zwyczaj w: Definicja Synonimy
used
he used
had a habit of
Twój przyjaciel miał zwyczaj używać tego samego amuletu.
Your friend here used to wear the same amulet.
Pracował w sklepie, sklep ze sprzętem gdzie dziadek miał zwyczaj robić zakupy.
He used to work in the store, the hardware store where my grandpa used to shop.
Ten gość, Terry, miał zwyczaj do niego chodzić.
This guy Terry, he used to run women for the Engineer.
W niedzielę miał zwyczaj zapraszać Don'a Douglasa na obiady.
He used to invite Don Douglas over for dinner on Sunday nights.
Wydaje się Frank miał zwyczaj podrywania cudzych żon.
Seems Frank had a habit of hitting on other people's wives.
Mówi się, że miał zwyczaj wybrać najlepszego i bystrzejszego w klasie... i zjadał go.
They say de Rais had a habit of choosing some of the best and brightest in his classes and eating them.
Kiedy pojawiał się w TV, miał zwyczaj mówić w ten sposób.
When he came on TV, he used to talk like that.
Nie wiem, ale miał zwyczaj znikać na godziny, nigdy nikomu nie mówił, gdzie chodzi.
I don't know, but he used to disappear for hours, never tell anyone where he was going.
Miał zwyczaj patrzeć na powieszonych, których skazał.
He used to come and watch the hangings of the men he condemned.
Miał zwyczaj całować sam siebie po zjedzeniu dobrego posiłku.
He used to kiss himself after he ate a good meal.
Miał zwyczaj wkładać je do specjalnych albumów.
He used to put them in special books.
Miał zwyczaj nazywać nagrania "sides".
He used to call records "sides".
Miał zwyczaj... robić grilla co niedziela po kościele.
He used to have a barbecue every Sunday after church.
Miał zwyczaj uderzać się w swój mały okrągły brzuszek ruchami okrężnymi.
He used to stroke his little, round belly with a circular motion.
Miał zwyczaj wyprawiać się w skaliste wzgórza otaczające Mekkę, i poświęcać się rozmyślaniom.
He used to go up into the rock hills around Mecca and meditate, think about things.
Miał zwyczaj dzwonić do mnie po sesjach i mówić:
He used to call me after sessions and he'd say,
Miał zwyczaj mawiać do ciebie "pączuszku".
He used to call you "pumpkin."
Ale miał zwyczaj gubienia kawałków siebie.
But he tended to lose parts of himself.
Był tam taki gość który miał zwyczaj przychodzić cały czas.
And there was this guy who used to come in all the time.
Samuel Peeps miał zwyczaj tu pić.
Samuel Peeps used to drink in here.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 36. Pasujących: 36. Czas odpowiedzi: 47 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo