Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "miasto" na angielski

Zobacz także: całe miasto
Wyszukaj miasto w: Definicja Synonimy
city
town
place
village
township
uptown
Municipality
out hometown cities
streets

Sugestie

Przerażeni ludzie opuszczali miasto jak mogli.
'Terrified people were fleeing the city any way they could.
Jednak Muhammed miał zaskoczyć zdobyte miasto.
But Muhammad had a surprise in store for the fallen city.
Zapomniałem jak bardzo lubiłem to miasto.
I forgot how much I liked this town.
Ale nierozsądne idee mogą zniszczyć to miasto.
But ideals without common sense can ruin this town.
Niestety, jutro opuszczam wasze miasto.
Unfortunately, I have to leave your city tomorrow morning.
To najbliższe miasto z centrum transmisji.
It is the nearest city with broadcast centre.
Magiczne miasto pojawiło się w ciemnym lesie.
A magical city had appeared in the dark forest.
To miasto jest olśniewające, Kate.
But this city, it's amazing, Kate.
To jest pożądne miasto i miejscowy sklep.
This is a decent town and a local shop.
Ale miasto już o tym zapomniało.
But, you know, we've moved on, the whole town.
Zbudowaliśmy monstrualne miasto, potem pozostawiliśmy zarządzanie komputerom.
We built a monstrous city, then we put the computers in charge.
Śmierdzi, ale to cudowne miasto.
It stinks, but it's a great town.
Potrzebuje biletu na pociąg za miasto.
She needs a train ticket out of town.
Muszę pozdrowić moje miasto przed odejściem.
I must say goodbye to my town before leaving.
Uważaj, to wielkie zwariowane miasto.
Watch out, it's a big wicked city.
Będziemy nurkować, żeby zobaczyć starożytne miasto.
We're going to dive to see the ancient city.
Wstyd do czego doszło to miasto.
It's a shame what this town has come to.
Więc to jest starożytne miasto Balla.
So this is the ancient city of Balla.
Charles zamierza zabrać Dianę i opuścić miasto.
Charles is going to take Diana and leave town.
Może stare miasto zdradzi swoje sekrety.
And let's wait that the ancient city reveal his secrets.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 11647. Pasujących: 11647. Czas odpowiedzi: 102 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo