Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "mieć coś do powiedzenia" na angielski

Wyszukaj mieć coś do powiedzenia w: Definicja Synonimy
have some say
have something to say
to have a say
had something to say
have to say something
Odkąd wydajemy tu sporo kasy, chcemy mieć coś do powiedzenia.
So since we spend much money here, we do have some say.
Też powinnam mieć coś do powiedzenia na temat zasad.
I believe I should have some say in just what rules and regulations are established!
Myślę, że może mieć coś do powiedzenia.
I'm thinking he might have something to say.
Mogę mieć coś do powiedzenia, by usłyszał to cały świat.
I might have something to say that I want the whole world to hear.
Zgaduję, że skoro go ukryli, Rodriguez może mieć coś do powiedzenia.
Now, my guess is if they're hiding him, Rodriguez might have something to say.
Ponieważ mogę zapewnić, że wysoko postawieni urzędnicy ze Światłych i Mrocznych, którzy uczęszczają do klubu, będą mieć coś do powiedzenia na ten temat.
Because I can assure you that the high officials of both the Light and the Dark who frequent my club will have something to say about it.
Myślę, że powinieneś mieć coś do powiedzenia w zwiazku z tym co się przed chwilą stało...
I should think you'd have something to say about what happened back there.
Myślę, że biorąc pod uwagę rozmiar mojej inwestycji w tą rodzinę, powinnam mieć coś do powiedzenia.
I think, given the extent of my investment in this family, I should have some say.
Chciałbym mieć coś do powiedzenia.
I just might have something to say.
Musiała mieć coś do powiedzenia.
I mean she must have some say.
Musisz mieć coś do powiedzenia...
Oni podburzają ludzi. więc musisz mieć coś do powiedzenia.
They stir up some bad blood, you need to have something to say.
Też chciałbym mieć coś do powiedzenia.
Chciałbym mieć coś do powiedzenia w moich ostatnich godzinach.
Look, Doctor, you know, I just might have something to say in my last few hours.
Shirley, musisz mieć coś do powiedzenia.
Shirley, you must have something to say about this.
Na Boga, musisz mieć coś do powiedzenia.
For God's sake, you must have something else to say.
Chciałabym tylko mieć coś do powiedzenia.
Powinien mieć coś do powiedzenia w tej kwestii.
He should have at least had a say in the matter.
Zdaje się, że ojciec dziecka powinien mieć coś do powiedzenia.
It seems to me the father should have some say in his son's naming.
Chcę tylko powiedzieć, że to jest także mój ślub i powinienem mieć coś do powiedzenia.
I'm just saying that it's my wedding, too, and I should have a say in it.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 51. Pasujących: 51. Czas odpowiedzi: 78 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo