Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "mieć coś wspólnego" na angielski

Wyszukaj mieć coś wspólnego w: Definicja Synonimy
have something to do
have something in common
have anything to do
have had something to do
be something to do
be to do
had anything to do

Sugestie

Ten gość może mieć coś wspólnego z zaginioną dziewczynką.
This guy might have something to do with the missing girl.
Obwód musi mieć coś wspólnego z polem.
This outline could have something to do with the energy field.
Jak tylko to zobaczyłem, miałem dziwne uczucie... że zabójca i ja możemy mieć coś wspólnego.
As soon as I saw this, I had the strange feeling... that the killer and I might have something in common.
Ale to musi mieć coś wspólnego z Monroe i Draper. Ma.
But she must have something in common with Monroe and Draper.
Długowieczność niekoniecznie musi mieć coś wspólnego ze szczęściem
I think longevity doesn't have anything to do with happiness.
Nie widzę powodu dlaczego śmierć Dr Goldina - miałaby mieć coś wspólnego z przeciekiem.
I don't see how Dr Goldin's death could have anything to do with a leak.
To musi mieć coś wspólnego z tą syreną.
It must have something to do with the siren the other day.
To może mieć coś wspólnego ze śmiercią Billa Buchanana.
It may have something to do with Bill Buchanan's death.
Ktoś stamtąd może mieć coś wspólnego ze skradzionymi zebrami.
Someone here might have something to do with our stolen zebras.
To musi mieć coś wspólnego z CDC.
It's got to have something to do with the CDC.
Musi mieć coś wspólnego z Diazem.
It must have something to do with Diaz.
Twoja sprawa może mieć coś wspólnego.
Your case could have something to do with that.
To może mieć coś wspólnego z czasem nawiedzania.
That might have something to do with the timing of your hauntings.
A więc musiałeś z tym mieć coś wspólnego.
So you had to have something to do with it.
Mogą też mieć coś wspólnego z włamaniem do kostnicy.
It could also have something to do with the break-in at the ME's office.
Myślę o przyczynie śmierci, która mogła mieć coś wspólnego z utratą krwi.
I'm thinking cause of death might have something to do with blood loss.
To musi mieć coś wspólnego z Adrianem Conradem.
It must have something to do with Adrian Conrad.
To może mieć coś wspólnego z promocją.
That might have something to do with it.
To może mieć coś wspólnego z epidemią, więc przyszedłem do pana, Szambelanie.
It might have something to do with this epidemic... so I came to tell you, Chamberlain.
Nie wiem, może mieć coś wspólnego jej mama wszystkim pytającym, że pracownicy i dyrektorzy zrobić.
I don't know, might have something to do with her mom questioning everything that the staff and the directors do.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 219. Pasujących: 219. Czas odpowiedzi: 107 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo