Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "mieć do czynienia z" na angielski

Wyszukaj mieć do czynienia z w: Definicja Słownik Synonimy
be dealing with
be looking at
have to deal with
be facing
be up against
get involved with
be faced with
have anything to do with
have to contend with
have to cope with
Możemy mieć do czynienia z kimś niebezpiecznie obłąkanym.
We may be dealing with a man who's dangerously deranged.
Możemy mieć do czynienia z seryjnym zabójcą.
I mean, we could be dealing with a potential serial killer here.
Możemy mieć do czynienia z pięcioma morderstwami.
Might be looking at five murders.
Możemy mieć do czynienia z czarnym scenariuszem dla hotelu.
We could be looking at a dark hotel scenario here.
Nie chcę mieć do czynienia z następnym piklingiem.
I don't want to have to deal with another bloater.
Nie chcę mieć do czynienia z 405-ką o tej porze dnia.
I don't want to have to deal with the 405 at this time of day.
Sądzimy, że możemy mieć do czynienia z inwazją.
We may be dealing with a foothold situation.
Wydaje mi się, że możemy mieć do czynienia z gatunkiem transgenicznym.
I believe we may be dealing With a transgenic species.
Możemy mieć do czynienia z masowym zainfekowaniem.
We could be looking at a massive number of infectees.
Możemy mieć do czynienia z setkami niezarejestrowanych gości.
We could be dealing with Hundreds of unregistered guests.
Możemy mieć do czynienia z zespołem.
We may be looking at a team.
Możemy mieć do czynienia z globalną pandemią.
We could be looking at a global pandemic.
Możemy mieć do czynienia z inteligencją.
We could be dealing with intelligent life.
Musimy mieć do czynienia z czymś super starym.
Must be dealing with something hella old.
I możemy mieć do czynienia z Alphą, która wykorzystuje ten fenomen.
And we might be dealing with an Alpha who can exploit this phenomenon.
Gdyż możemy mieć do czynienia z najniebezpieczniejszymi ludźmi na świecie.
Because we may be dealing with... the two most dangerous men on the planet.
Możemy mieć do czynienia z profesjonalistą.
We may be dealing with a professional.
Możemy mieć do czynienia z zawodowcem.
We might be looking at a pro.
Znów możemy mieć do czynienia z taranogrem.
We might be dealing with a Siegbarste again.
Możemy, wcale nie mieć do czynienia z 115.384 wydrami.
We may not be dealing with 115.384 otters at all.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 202. Pasujących: 202. Czas odpowiedzi: 89 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo