Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "mieć nadzieję" na angielski

Wyszukaj mieć nadzieję w: Definicja Synonimy
hope
be hopeful
have faith
be hoped hopefully hoping
have hoped

Sugestie

Tylko dzięki przesłuchaniu innych pasażerów mógłbym mieć nadzieję ujrzeć prawdę.
Only by interrogating the other passengers could I hope to see the light.
Będziemy mieć nadzieję że wymyślę jak zniszczyć tunel.
We hope that I can figure out how to destroy the wormhole.
Byli wśród nas tacy, dzięki którym możemy mieć nadzieję.
And we have also had some who, in spite of how it may appear, give us reason to hope.
Musimy mieć nadzieję drzewo przetrwa zamrożenie.
We must hope the tree survives the freeze.
Chcę poczekać i mieć nadzieję na lepszą przyszłość.
I would rather just carry on and, you know, hope for the best.
Możemy tylko mieć nadzieję, że pozostał wierny Kanclerzowi.
We can only hope that he's remained loyal to the chancellor.
Możemy tylko mieć nadzieję że dostała naszą wiadomość.
We can only hope she got our message.
I mieć nadzieję, że ktoś umrze.
And hope for someone to die.
Lepiej mieć nadzieję że to arcydzieło nie jest fałszertwem.
Better hope this masterpiece isn't a forgery.
Można by tylko mieć nadzieję, ale nie.
One could only hope, but no.
Jedyne co możemy zrobić, to czekać i mieć nadzieję na dobre zakończenie.
All we can do is watch the clock run out, and hope for the best.
Możemy tylko mieć nadzieję, że jest potężniejsza od mocy bogów.
A power we can only hope is greater than that of the gods.
Możemy tylko mieć nadzieję, że to przejściowe trudności.
Well, we can only hope that this is a temporary setback.
Możemy tylko czekać... i mieć nadzieję.
All we can do now is wait... and hope.
Nie możesz usiąść z tyłu i mieć nadzieję.
You can't sit back and hope.
Mogę jedynie mieć nadzieję, że Viktor mnie wysłucha.
I can only hope Viktor will hear my plea.
Pan też powinien walczyć panie Blanchet i mieć nadzieję...
You should fight too, Mr Blanchet, and hope.
Możemy tylko mieć nadzieję, że to ostatnia niespodzianka.
We can only hope that this will be the last footwear to fall.
Mogę tylko wyrzucić te słowa przez okno pociągu i mieć nadzieję, że gdzieś się zakorzenią.
What I may do is scatter these words from the train... and hope that they somehow take root.
Koniec wojny pozwala mieć nadzieję na powrót lokajów, panie Crawley.
Let us hope the end of the war brings the return of the footman, Mr Crawley.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 835. Pasujących: 835. Czas odpowiedzi: 105 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo