Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "mieć przeciwko" na angielski

Wyszukaj mieć przeciwko w: Definicja Synonimy
have against
mind

Sugestie

Co mógł mieć przeciwko mojemu synowi?
What would he have against my boy?
Co mogła mieć przeciwko niemu korporacja Morley?
What could Morley Tobacco have against a transient from Massachusetts?
Gdyby to było właśnie mnie, nawet nie rozważyłbym tego... ale dostałem 11 inne dzieci by mieć przeciwko.
If it were just me, I wouldn't even consider it, but I got 1 1 other children to mind.
Co miałaby mieć przeciwko Bonnie?
What could she possibly have against Bonnie?
Chyba że chcesz mieć przeciwko sobie wszystkich na statku. A nie tylko Aeryn Sun i Crichtona.
Unless of course you wish to find yourself at odds with everyone on the ship, not just Aeryn Sun and Crichton.
To jest tylko mieć przeciwko - ślęcząc, człowiek.
It's just mind-boggling, man.
Clark jest ostatnim sądowym antropologiem, którego chciałabym mieć przeciwko sobie w sądzie.
Clark is the last forensic anthropologist that I'd want to go up against in a court of law.
Powiedział, że jesteście jedynym człowiekiem, którego nie chciałby mieć przeciwko sobie.
He calls you "The one man in the world he would least like to have after him"
Jakie dowody może pani mieć przeciwko Dennisowi, skoro był ze mną, kiedy Karen została zamordowana?
How could you have evidence against Dennis when he was with me when Karen was murdered?
Co możesz mieć przeciwko bazie danych wszelkich nakazów, podsłuchów i świadków, dla wszystkich przedstawicieli prawa w tym stanie, która ma za zadanie zapobiec, by ktoś, na przykład ty, wtrącił się w otwarte śledztwo.
What could you possibly have against the database which tracks warrants, wiretaps and witnesses for every law-enforcement agency in the state all to prevent someone, yourself, for example from tripping into an open investigation, which is probably what you did?
Co może mieć przeciwko tobie?
Co może mieć przeciwko mnie?
What kind of case does she really have?
Co mogłaby mieć przeciwko...
What do you suppose she's got against...
Co mogłabym mieć przeciwko?
I thought that daniel would have gotten it.
Nie będziesz mieć przeciwko jeśli włączę muzykę?
I'll be right back.
Jeśli się o tym dowie, możesz mieć przeciwko sobie całą armię.
If he finds out about this, you could have an entire army at your backs.
Czemu... czemu miałabym coś mieć przeciwko, my się tylko przyjaźnimy.
Why... why wouldn't I be, we're just friends.
Ale nie powinno się nic mieć przeciwko temu.
But you can't help laughing.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 18. Pasujących: 18. Czas odpowiedzi: 48 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo