Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "miejsce" na angielski

Wyszukaj miejsce w: Definicja Synonimy

Sugestie

1485
953
929
730
Zapewniłeś sobie miejsce w podręcznikach historii.
You have secured for yourself a place in the history books.
Mam na myśli... to moje miejsce miejsce zatrudnienia.
I mean... that was my place of employment, man.
Znalazłam suche miejsce pod starym dębem.
But I found a dry spot under an old oak tree.
Zabierz ją w jakieś przyjemne, romantyczne miejsce.
Take her to a nice romantic spot tell her it's over.
To lot czarterowy, masz ostatnie miejsce.
It's a charter flight, you've got the last seat.
Mam idealne miejsce dla małego Evana.
I've got the perfect size seat for little Evan.
Przez rok powstanie tu wspaniałe miejsce.
In a year this will be a great place.
Ciężko znaleźć na Brooklynie ciche miejsce do namysłu.
It's hard to find a quiet place in Brooklyn to think.
To ostateczne miejsce spoczynku wszystkich ludzkich śmieci.
It's the final resting place of all human waste.
A właściciel przychodzi dzisiaj oglądnąć to miejsce.
And the owner's coming here today to check this place out.
Widzę, czemu wybrałeś to miejsce.
[Alexia] I see why you chose this place.
To miejsce zostanie zrównane z ziemią.
There'll be no trace left of this place.
To raczej nie miejsce na piknik.
Well, this is no place for a picnic.
Trafiłeś w odpowiednie miejsce, przyjacielu.
You came to the right place, my friend.
Bronze to najfajniejsze miejsce w Sunnydale.
The Bronze is the coolest place in Sunnydale.
Na górce widzę moje miejsce narodzin...
On the hill I see my place of birth...
Z pewnością moglibyśmy zbudować takie miejsce.
Carol, we can totally build a place like that.
Obserwowałem to miejsce od pewnego czasu.
I've been watching this place for weeks.
Zarobię wystarczająco na podróż w następne miejsce.
I'll make just enough to get us to the next place.
Wybrałam ci miejsce w pierwszej klasie.
I got you a place in first class.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 61310. Pasujących: 61310. Czas odpowiedzi: 216 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo