Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "miejsce urodzenia" na angielski

Wyszukaj miejsce urodzenia w: Definicja Synonimy
place of birth
birthplace
where you were born
POB
Nazwisko i miejsce urodzenia drukowanymi literami.
Name, place of birth, in capitals.
Pełne nazwisko, data i miejsce urodzenia.
Full names, date and place of birth.
Dobra, zmień miejsce urodzenia Kathy na Antigue, i musimy zmienić numer tego archiwum.
All right, change Kathy's birthplace to Antigua, and we need to adjust the online archive number.
Tak, ale oczywiście mam na myśli swoje pochodzenie, nie twoje miejsce urodzenia, Zanim otworzymy, że pole małego Pandory.
Yes, but of course I meant your origins, not your birthplace, before we open that little Pandora's box.
Podchodzicie i podajecie nazwisko, pseudonim, miejsce urodzenia i wiek.
Tell me your name, stage name, where you were born, your age.
Potrzebne mi pełne nazwisko, data i miejsce urodzenia, nazwiska rodziców adopcyjnych.
I need your full name, date of birth, place of birth... and the names of your adoptive parents.
Imię, data i miejsce urodzenia?
Name, date and place of birth.
[7] Bez względu na miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania i obywatelstwo.
[7] Without any discrimination with regard to place of birth, residence and nationality.
Nazwisko i miejsce urodzenia drukowanymi literami.
Name und Place of Birth in Print.
Data i miejsce urodzenia (jeżeli znane)
Date and place of birth (where available)
Zna pan miejsce urodzenia, nazwisko pańskiej matki?
Do you know his place of birth, mother's maiden name?
data i miejsce urodzenia, stan cywilny
date and place of birth, civil status,
Data (dd/mm/rrrr) i miejsce urodzenia [2]: ...
Date (dd/mm/yyyy) and place of birth [2]: ...
Data (dd/mm/rrrr) i miejsce urodzenia [4] Jeśli dane te są dostępne.
Date (dd/mm/yyyy) and place of birth [4] If this information is available.
Data i miejsce urodzenia: 2.8.1949, miasto Loimaa
Date & place of birth: 2.8.1949 Municipality of Loimaa
Dostęp do nauczania na wysokim poziomie musi być bowiem możliwy dla wszystkich obywateli europejskich, bez względu na ich obywatelstwo, kraj czy też miejsce urodzenia.
All European citizens must have the opportunity to access higher education, regardless of their citizenship, country or place of birth.
Data urodzenia: 21 marca 1963 r... miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja.
Date of birth: 21 March 1963. Place of birth: Sfax, Tunisia. Nationality: (a) Tunisian, (b) Bosnian.
Większość państw członkowskich wymaga następujących danych: imię i nazwisko, adres zameldowania, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo i podpis wraz z datą.
Most Member States will require the following details: name, permanent address, date and place of birth, nationality and signature with a date.
Obywatelstwo: Data i miejsce urodzenia:
Nationality: Date and Place of Birth:
6 maja 1969 r., miejsce urodzenia:
May 1969, place of birth:
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 411. Pasujących: 411. Czas odpowiedzi: 128 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo