Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "mieszają się z" na angielski

Wyszukaj mieszają się z w: Definicja Synonimy
mix with
mingle with
are mixed with
Zostałem na tyle długo żeby zaobserwować jak jego prochy mieszają się z czarną chmurą...
I stuck around long enough to watch his ashes mix with that black cloud...
Chuligani zawsze mieszają się z innymi chuliganami.
Hoods always mix with other hoods.
Chodź, mieszają się z tłumu!
Come, let's mingle with the crowd!
"Wiatr niesie je w górę do mieszają się z wronami."
'The wind carries them aloft To mingle with the crows. '
Próbka jest pobierana w celu uzyskania komórek, które mieszają się z enzymami, aby oddzielić DNA.
A sample is taken to obtain cells which are mixed with proteolithic enzymes and detergents to separate the DNA.
Niech skrzydłowi nie mieszają się z obrońcami.
Don't let the forwards mix with the guards.
Lwy i owce leżą razem i kolory mieszają się z białym...
And lions lay down with lambs and colours mix with whites...
Więc wszystko co wpływa na to, jak wody powierzchniowe mieszają się z głębinowymi, zmienia ocean na Ziemi.
So anything that influences how ocean surface waters mix with the deep water changes the ocean of the planet.
Mieszają się z tłumem.
Mingle with the crowd.
Czujemy jak mdłości i zawroty głowy... mieszają się z krwią.
We grow sick and dizzy... with blood.
Tę małą komorę, gdzie gazy mieszają się z płynami, i ukryte są wszystkie tajemnice ludzkiego gatunku.
This small chamber, a vacancy, where gases are wed to fluids and all the secrets and mysteries of our species are hidden.
Tyle czasu minęło... marzenia mieszają się z rzeczywistością.
It's been so long. I get the dreams mixed up with the real thing.
To nowe lekarstwa.dobrze mieszają się z likierem.
It's the new meds.They mix well with liquor.
Następnie gazy przechodzą przez "tłumik barometryczny", gdzie mieszają się z powietrzem.
Subsequently the gases pass through a 'barometric damper' where they are mixed with ambient air.
Czasami moje sny mieszają się z rzeczywistością. wiesz.
Sometimes I get my dreams messed up with being real life too, you know.
Pomarańczowe są tak jasne... że prawie mieszają się z powietrzem wokół nich.
The orange is so bright, it's almost bleeding into the air around him.
Nawet nie wiesz jak łatwo afrodyzjaki dla bydła mieszają się z whiskey.
If you only knew how easily cattle aphrodisiac is diluited in whiskey.
Nie jesteśmy zadowoleni, że krytyczne opinie pod adresem Węgier mieszają się z kwestiami polityki europejskiej, nie uważamy jednak tej sytuacji za nienaturalną.
We are not happy that critical opinions directed at Hungary are being jumbled up with matters of European policy, but we do not regard this situation as unnatural.
"Nasze sny mieszają się z rzeczywistością"
"Our dreams blend into the realms of reality"
Ludzie którzy mnie wspierają mieszają się z
People that support me mixed in with
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 36. Pasujących: 36. Czas odpowiedzi: 71 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo