Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "mieszkanie" na angielski

Wyszukaj mieszkanie w: Definicja Synonimy

Sugestie

Wolałbym raczej przeszukać mieszkanie martwej dziewczyny.
Sorry, I'd rather go rifle through a dead girl's apartment.
Agent FBI ma sprawdzić jego mieszkanie.
The bureau sent an agent to his apartment.
To mieszkanie jest prezentem od przyjaciół.
Olga, this flat is a present from friends.
Wygrałam nowe mieszkanie w konkursie Air Voice.
I won a brand new flat in an Air Voice lucky contest.
To najtańsze mieszkanie w całym mieście.
It's the cheapest apartment in the city.
Marnujesz tylko pieniądze na swoje mieszkanie.
You're just throwing money away on that apartment.
Dziś rano kilku gości rozwaliło mi mieszkanie szukając tego.
This morning, some guys trashed my apartment looking for it.
Jego nowe mieszkanie jest w moim apartamentowcu.
His... his new apartment is in my building.
Właśnie podnająłem to mieszkanie od przyjaciela, Tony'ego DeForest.
I just sublet this apartment from this friend of mine, Tony DeForest.
Małe mieszkanie, parę kwiatków, kot.
Maybe a little apartment, a couple of houseplants, cat.
Potrzebna karetka na 410 willis, mieszkanie 5c.
I need an ambulance at 410 willis, apartment 5c.
Jest wielu czekających na to mieszkanie.
It's alright, there are many waiting for that flat.
Widocznie to wstrętne mieszkanie pomieszało jej w głowie.
Obviously, that disgusting apartment she lives in has driven her mad.
5 Morton Street, mieszkanie 14.
It's 5 Morton Street, apartment 14.
W zeszłym tygodniu sprzedano nasze mieszkanie.
The sale of our flat went through last week.
Teraz ma niezłe mieszkanie z pięknym ogrodem.
Now she has a fine apartment and a beautiful garden.
Ale dostałem na pocieszenie to mieszkanie.
But I got this apartment as a consolation prize.
Nawet to mieszkanie znalazłam przez internet.
Hell, I even found this apartment through it.
Gdyby znalazł pracę i porządne mieszkanie...
If he would get ajob and a decent apartment...
Jak załatwiłaś jej mieszkanie, auto...
So, when you dealt with her apartment, car...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 6316. Pasujących: 6316. Czas odpowiedzi: 95 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo