Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "mikrofon" na angielski

Wyszukaj mikrofon w: Definicja Synonimy
microphone
mike
mic
wire
boom
off the speaker
(początkowo mikrofon wyłączony) tragiczniejszych okresów w historii ludzkości.
(initially the microphone was turned off) tragic periods in the history of humanity.
Ma wbudowany mikrofon, całkowicie samodzielny, bez kabli.
It's got a built-in microphone, totally self-contained, no wires.
Pijaka który przyczepi mikrofon na nich.
Get a drunk to plant a pin mike on them.
Mały mikrofon przyczepiony do nadajnika, który przypiąłem Freddiemu.
It's a tiny mike attached to a transmitter that I strapped around Freddie's waist.
Ale mikrofon funkcjonariusza Finna zaciął się we włączonej pozycji.
But Officer Finn's mic was stuck in the open position.
OK, mikrofon laserowy na celu, Phoenix.
Okay, laser mic's on target, Phoenix.
Zaprojektowałem miniaturowy mikrofon o dużej rozdzielczości, który umieściłem wewnątrz wisiora.
I designed a high-resolution miniature microphone that I placed inside of the choker.
Będziesz nosił tę słuchawkę i mikrofon.
You'll be wearing this earpiece and microphone.
Bądź blisko gdy przeniesiemy mikrofon bliżej do krawędzi.
[On P.A.] Stand by while we move our microphone closer to the cliff dwelling.
Odjazdowy mikrofon... pozwoli ci usłyszeć swój głos przez radio.
The superstar celebrity microphone... lets you hear your voice through any A.M. radio.
Zakładaj słuchawki i włącz tajny mikrofon.
Put on your earphones and activate the secret microphone.
Pani Garrison, jeśli nie ma pani nic przeciwko - wezmę ten mikrofon.
Mrs. Garrison, if you don't mind, I'll be taking that microphone...
Autofocus, kontrola kontrastu, stabilizator, stereofoniczny mikrofon...
Autofocus, light control, stabilizer, stereo mike...
Nie podnoś wtedy słuchawki, tylko natychmiast odłącz mikrofon Sterna i puść płytę.
Good, but don't answer it. Immediately disconnect Stern's microphone, dump out of the delay, and go straight to a record.
Jeśli myślisz, że bycie trenerem to łatwizna, zamienię twój mikrofon na moje wrzody.
If you think it's easy being a coach, I'll trade your microphone for my ulcer.
Czy komputer House'a ma wbudowany mikrofon?
And does House's computer Have a built-in microphone?
To ja go zabiłem, przez ten mikrofon.
(Owen) I killed him with this microphone.
Zamiast, odbiornik... będzie przekształcony faktyczny pokoju mikrofon... tak umożliwiający nadzór wzięło miejsce.
Instead, the receiver will be turned into an actual room microphone, thus enabling surveillance to take place.
Brzmi nieźle. chciałbym spojrzeć w ten mikrofon, też.
Sounds very pretty. I'd like to take a look at that mike, too.
Jest wyposażona w czujniki, kamerę, mikrofon.
It's equipped with sensors, video camera, microphone.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 677. Pasujących: 677. Czas odpowiedzi: 76 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo