Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "miska" na angielski

Wyszukaj miska w: Definicja Synonimy
bowl
basin

Sugestie

miską 81
miśka 77
Będzie kosztowało więcej niż nowa miska.
This will cost you more than buying a new bowl.
Może była jakaś miska z płatkami.
May have been a bowl of Shredded Wheat.
To czara, w której zanurzamy dziecko... piękna, mała srebrna miska.
That's where we dip the baby, in a beautiful little silver basin.
Tak jak nią nie jest nasza drewniana miska do tylko ja ją codziennie oliwię.
Neither is our wooden salad bowl, but I'm the only one who oils it.
Teraz zamieszaj całością w miscie i pozwól aby miska...
Now stir the whole thing up in a bowl and let the bowl...
Jak matka jak córka... źródłowe dziecko ryż miska z strasznym smakiem w ludziach.
Like mother like daughter... a parent-child rice bowl with terrible taste in men.
Ta miska to twój Święty Gral.
That bowl is your Holy Grail.
Tylko że... twoja miska utonęła.
You know... your bowl sank.
Dzieli Cię tylko jedna miska od zdrowego odżywiania.
Good nutrition is just a bowl away.
Wyglądało jak wielka miska z gulaszem...
Looked like a big bowl of gumbo...
Fred, czy to kolejna miska płatków?
Fred, is that another bowl of cereal?
Jedna miska to za mało dla dorastającej dziewczyny.
One bowl's not enough for a growing girl.
Tak, to już druga miska.
Yes, I had a second bowl.
Twoja miska jest pusta, to prawda.
Your bowl is empty, that is true.
Ta miska herbaty może ochłodzić w leni upał.
This bowl of tea can cool off the summer heat
Moja miska była pusta, przyjacielu.
My bowl was empty, my friend.
Każda miska Ramenu, którą przygotowujesz... jest darem dla twojego klienta.
Every bowl of ramen that you prepare... is a gift for your customer.
Deska do krojenia, dobry nóż, talerz, miska i trzepaczka.
I need a cutting board, good knife, nice plate, bowl, whisk.
Jest tu woda i jakaś miska?
Is there water and a bowl here?
Jest tylko jedna miska, pasuje ci jedzenie z buta?
There's only one bowl, do you mind having yours out of a shoe?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 374. Pasujących: 238. Czas odpowiedzi: 59 ms.

miską 81
miśka 77

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo