Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "możesz" na angielski

Sugestie

Tutaj również możesz utworzyć swoja sygnaturkę.
Here is the place where you can also create your Signature.
Podobno możesz rozmawiać z duszami zmarłych.
I understand you can converse with the souls of the dead.
Będę pukał w trumnę kiedy możesz odetchnąć.
I'll tap the coffin when you can breathe.
Tutaj możesz zobaczyć listę szablonów metadanych programu digiKam.
Here you can see the metadata template list managed by digiKam.
Tutaj możesz ustawić czas trwania krótkiej przerwy.
Here you can set the duration of the short break.
Konto do automatycznego logowania możesz wybrać z poniższej listy.
You can choose the account to be used for automatic login in the list below.
Tu możesz ręcznie przedawnić wszystkie grupy na koncie.
Here you can expire all groups of an account manually.
Tu możesz skonfigurować kodowanie używane w wiadomościach.
Here you can configure the charset which is used for the articles.
Tutaj możesz skonfigurować zachowanie sprawdzania pisowni.
Here you can configure the behavior of the spell checker.
Tutaj możesz ustawić wygląd widoku miniaturek twojej galerii obrazków.
Here you can configure the appearance of the thumbnail view of your scan picture gallery.
Niestety możesz jedynie edytować opisy tylko własnych gier.
Sorry, you can only edit the game information on your own games.
Tu możesz wybrać używany rozmiar czcionki.
Here you can choose the font size to be used.
Tu możesz wybrać profil do użycia w połączeniu.
Here you can select the profile to use for connection.
Tutaj możesz zmienić nazwę bieżącego typu makra.
Here you can edit the name of the current macro type.
Ty możesz wzniecić pożar bez zapałki.
You can light a fire without a match.
Gdy odzyskam córkę, możesz wziąć klucz.
After I get my daughter back, you can have the key.
Wciąż możesz oddać dziecko do adopcji.
You can still put the baby up for adoption.
Trzeba ocenić, ile najwięcej możesz wypić.
We just need to figure out exactly how much you can drink.
Tak samo możesz pracować poza miastem.
You can do the same work outside the city.
Oczywiście, możesz zrezygnować kiedy chcesz.
Naturally, you can stop when you want.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 194594. Pasujących: 194594. Czas odpowiedzi: 218 ms.

możesz go 2556
mozesz 1603

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo