Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "mocną stroną" na angielski

Wyszukaj mocną stroną w: Definicja Synonimy
strong suit
forte
strong point
long suit
best subject
strength

Sugestie

93
59
Ale baraszkowanie nie jest mocną stroną Sheldona.
But humpin' is not Sheldon's strong suit.
Rozmowa nie była jej mocną stroną.
You know, talking wasn't her strong suit.
Rybołówstwo, faktycznie, jest jego mocną stroną.
Spear-fishing, actually, is his forte.
Emocjonalne dyskusje nie są naszą mocną stroną, więc nie wiem.
Emotional discussions are not our forte, so I don't know.
Rzeczywiście prawo nie jest mocną stroną Amber.
I will admit that the law is not Amber's strong point.
Dyplomacja nigdy nie była jego mocną stroną, Julius.
Diplomacy never was his strong point, Julius.
Grzeczność nie jest mocną stroną Hansena.
Nice is not Hansen's strong suit.
Wie pani... udzielanie informacji nie było mocną stroną Noah.
You can tell volunteering information wasn't Noah's strong suit.
Wierność nie była jej mocną stroną.
Fidelity wasn't Taylor's strong suit.
Jak już wiemy trzeźwy osąd sytuacji nie jest mocną stroną Alexa.
I think we've learned sound judgment isn't exactly Alex's strong suit.
Tak, ale komunikacja/nie jest jej mocną stroną.
I did, but communication is not her strong suit.
Przepis był na pluton, i matematyka nie jest jego mocną stroną.
The recipe was for a platoon, and math is not his strong suit.
Zaufanie nigdy nie było naszą mocną stroną.
Trust has never been our strong suit.
Coś mi mówi, że cierpliwość nie jest jej mocną stroną.
Something tells me patience isn't her strong suit.
Czystość nie była jej mocną stroną.
Cleaning was never her strong suit.
Cierpliwość nigdy nie była jego mocną stroną.
Patience was never his strong suit.
To nie jest moja mocną stroną, Katherine.
Not really my strong suit, Katherine.
Dyplomacja nie jest pani mocną stroną.
Diplomacy's not necessarily your strong suit.
Myślenie nie jest jego mocną stroną.
Ideas aren't his strong suit.
Delikatność nie jest mocną stroną Steve'a.
Foreplay is not Steve's strong suit.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 94. Pasujących: 94. Czas odpowiedzi: 145 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo