Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "moim przyjacielem" na angielski

Wyszukaj moim przyjacielem w: Definicja Synonimy
my friend
a friend of mine
my best friend
your friend
a good friend of mine
no friend of mine
my new best friend
friends with me
a personal friend of mine
my pal
my little friend
my great friend
a dear friend of mine
my gentleman friend
my good friend

Sugestie

Tamtej nocy/zostałeś moim przyjacielem, Julian.
You became my friend that night, Julian.
Fletcher, jesteś moim przyjacielem od 10 lat.
What? Fletcher, you've been my friend for 10 years.
Ktokolwiek nakręcił ten beznadziejny film jest moim przyjacielem.
Whoever made this dreadful film is a friend of mine.
Robert był moim przyjacielem i ufałem mu.
Robert was a friend of mine, and I trusted him.
James był moim przyjacielem w jednostce.
James was my best friend in the unit.
Zastałem ją w łóżku z moim przyjacielem.
I caught her in bed with my best friend.
Jestem zastępcą gubernatora, a ty jesteś moim przyjacielem.
I'm next in authority to the governor, and you're my friend.
Spałam z moim przyjacielem z Vinhlong.
I slept with my friend from Vinh Long.
Dziękuję ci za bycie moim przyjacielem czerwony kubku.
Thank you for being my friend, red Solo cup.
Przyszłam tutaj porozmawiać z moim przyjacielem Francis'em.
I came over here to talk to my friend Francis.
Na razie zajmijmy się moim przyjacielem.
For the moment, we take very good care of my friend.
Myślałem, że miałeś być moim przyjacielem.
I thought you were supposed to be my friend.
Rozmawiałem z moim przyjacielem, tym marszandem.
I spoke to my friend, the art dealer.
Zadzwoniłem, bo jesteś moim przyjacielem.
I wanted you to come because you're supposedly my best friend.
Jesteś moim przyjacielem, pomóż mi wrócić.
Eddie, you are my friend, help me go home.
Jest chłopakiem, moim przyjacielem z Francji.
He's a boy, a friend of mine from France.
Jest też dziennikarzem i moim przyjacielem.
He's a journalist too and a friend of mine.
Najważniejsze, że był moim przyjacielem.
All he was doing was being my friend.
Słuchaj, Owen był moim przyjacielem.
(sighs) Listen, Owen was my best friend.
Siedziałem z moim przyjacielem Arturem Kornblumem w restauracji.
I was sitting with my friend Arthur Kornblum in a restaurant.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1643. Pasujących: 1643. Czas odpowiedzi: 108 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo