Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "muszą się" na angielski

Zobacz także: muszą się znajdować
Wyszukaj muszą się w: Definicja Synonimy
they have to
must be have to be
they need to
has to
shall be
got to
gotta

Sugestie

Tymi sprawami muszą się zająć odpowiednie państwa członkowskie.
These issues must be taken care of by the respective Member State.
Przedsiębiorstwa muszą się przystosować do wymagań rynkowych.
Businesses must be able to adapt to market requirements.
Ludzie muszą się cieszyć, gdy przybędziesz.
People have to be happy that you've arrived.
Ludzie muszą się cieszyć, że przybyłeś.
People have to be happy that you've arrived.
Analizy duplikatu muszą się mieścić w ramach charakterystyki powtarzalności metody.
The duplicate analyses must be within the repeatability characteristics of the method.
Wszyscy w Filadelfii muszą się cieszyć.
Everyone in Philadelphia must be so happy.
Te obrzydliwe plugastwa muszą się zakończyć.
Now this disgusting filth has got to end.
Oni naprawdę muszą się tam dostać.
They really need your help to get back.
Młodzi muszą się nauczyć przez obserwowanie.
Youngsters like this one must learn by watching.
Chłopcy muszą się przewracać w grobach.
The boys must be spinning in their graves.
Alison, tabletki i picie muszą się skończyć.
Alison... The pills and the drinking, it has to stop.
Teraz muszą się odwrócić od Bricka.
So, now we need to get them to turn on Brick.
Następnym razem muszą się bardziej postarać.
Well, next time they'll have to do a better job.
Statystyki wspólnotowe muszą się opierać na zasadzie wydajności, efektywności oraz upraszczania administracji.
Community statistics are to be based on the principles of efficiency, effectiveness and administrative simplification.
Po 10,000 lat zasady muszą się zmienić.
After 10,000 years, the rules need to change.
Twoje służby wywiadowcze muszą się komunikować ze światem zewnętrznym.
Your intelligence services have to be communicating with the outside world.
Ale najpierw muszą się poczuć pewniej.
But first we need to get their guard down.
Święta nie muszą się kojarzyć z obżarstwem i niepowściągliwością.
The holidays don't have to be about gluttony and overindulgence.
Samoloty muszą się stać narzędziami mordu i zniszczenia.
Aircraft are destined to become tools for slaughter and destruction.
A wtedy ludzie muszą się pytać o coś po kilka razy...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1481. Pasujących: 1481. Czas odpowiedzi: 445 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo