Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na" na angielski

Sugestie

+10k
na temat +10k
+10k
+10k
+10k
+10k
na mocy +10k
Będą raport na nowe protokoły na biurku przez C.O.B.
They'll be a report on new protocols on your desk by C.O.B.
Najbardziej zadziwiającą istota na Ziemi pracuje na twojej farmie.
You have the most amazing being on Earth doing chores on your farm.
To najprostszy sposób na zarobienie pieniędzy na ucieczkę.
It's the easiest way to getting money to escape.
Miałem nadzieję na przeniesienie na inną platformę.
I was hoping to get assigned to another rig.
Codziennie jem odpowiedzialność na śniadanie, obowiązki na obiad.
Every day I have to eat responsibility for breakfast and duty for dinner.
Wyjazd na cały tydzień jest najlepszym prezentem na Dzień Matki.
You boys leaving for a whole week is the best Mother's Day gift a mom could ask for.
Jesteście zaproszeni na podniosłą uroczystość na Pacyfice.
You are all invited to a prestigious occasion - on the planet Pacifica.
Stań na własnych nogach, na litość Boską.
You've got to stand on your own two feet, for God's sakes.
Potem pojedziemy na lądowisko i zaczekamy na samolot.
Then we drive to the landing field where the plane will be waiting for us.
Witamy na poniedziałkowej akcji na górskim szlaku.
Welcome to Monday's action on the mountain course.
Będziesz na mnie czekać na wschodnim brzegu.
You'll wait for me on the east shore.
Nikt na mnie na zewnątrz nie czeka.
Like I said, I've got no one waiting for me on the outside.
Dega ma cię na liście na jutrzejsze prześwietlenie.
Dega's got you on the x-ray list for tomorrow.
Może na razie skup się na morderstwie.
Why don't you just concentrate on the murder for now.
Miałbym półtora miliona czekające na mnie na wolności.
I'd have $1.5 million waiting for me on the outside.
Przyjechałam na wizytę na kilka dni.
I came to visit for a few days.
Właśnie dokonałem na sobie operacji na mózgu...
Then again, I just performed brain surgery on myself, so...
Wybieram się na tydzień na Jukatan.
I'm going on vacation for about a week to the Yucatan.
Musimy dotrzeć na spotkanie na czas.
Got to be on time for that meeting.
Jadę na wieś na weekend z moim bratem.
I'm going to the country for a weekend with my brother.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1976210. Pasujących: 1976210. Czas odpowiedzi: 1223 ms.

na temat +10k
na mocy +10k

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo