Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na czas" na angielski

Zobacz także: na czas nieokreślony
Wyszukaj na czas w: Definicja Synonimy
on time
pending
in time for the time on schedule
in a timely
for the duration during late
time-chartered
stalling
deadline
period
containment

Sugestie

Ledwie dotarłaś do kopalni na czas.
Like today, you barely made it to the mine on time.
Byłaby ciepła gdybyś była na czas.
It would have been warm if you were here on time.
Musiałem zawiesić Hanka na czas śledztwa.
I had to suspend Hank pending the investigation.
Pobrałam próbkę na czas, ale ona...
I retrieved the sample in time, but she...
Przyniosłam próbkę na czas, ale ona...
I retrieved the sample in time, but she...
Nie ściągniemy nikogo innego na czas.
There's nobody else we can get in time.
Szóstego sierpnia, jeśli wrócimy na czas.
Sixth of August, if the Commander gets me back in time.
Musze na czas wprowadzic cie do kosciola.
I've got to get you to the church on time.
Wiadomość dotarła, dostarczona na czas dzięki technologii semaforowej.
The message has arrived, delivered on time by clacks technology.
Najwyraźniej nie wypełniłaś też na czas jakichś papierów.
And apparently there was also some paperwork... that you didn't fill out in time.
Jeśli nie zdobędziemy surowicy na czas... zabij mnie.
Look, if we don't get that vaccine in time, you've got to kill me.
Nie zdobędziemy takiej forsy na czas.
We can't pull that kind of money in time.
Hamulec nie zatrzymałby pociągu na czas.
The emergency brake wouldn't have stopped that train in time.
Musi być gotowe na czas balu.
Now, make sure it's ready in time for the ball.
Musimy dotrzeć na spotkanie na czas.
Got to be on time for that meeting.
Jeśli nie wrócę na czas zrób sobie przysługę.
If I don't return in time, do yourself a favor.
Jeśli wyniki testów przyjdą na czas.
If the rabies and behavior evaluations come back on time.
Naprawdę, musicie zacząć przychodzić na czas.
Seriously, people have got to start being on time.
Operowaliśmy na czas i jest już prawie normalny.
We operated just in time, and now he's almost normal.
Zazwyczaj, jest niemożliwe znaleźć dawcę na czas.
Generally, it's impossible to even find a donor in time.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 5237. Pasujących: 5237. Czas odpowiedzi: 253 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo