Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na dobrej drodze" na angielski

Wyszukaj na dobrej drodze w: Definicja Synonimy
on the right track
on track
on the right road
on your way
on the right path
well on the way
on a path
on the path
on the fast track
on a good path
well on its way
on to something
on our way
on his way
on my way

Sugestie

Jesteś na dobrej drodze, ale to jeszcze nie to.
Flyers? You're on the right track, but I don't think we've hit it yet.
Dzięki Bogu, jest na dobrej drodze.
Thank God, she's on the right track.
Senatorze Bulworth Sądzę, że znów jesteśmy na dobrej drodze.
Senator, I think we're back on track.
Przypuszczam, że wciąż jesteśmy na dobrej drodze.
We're still on track, I presume.
Powiem państwu wprost, że jesteśmy na dobrej drodze, lecz oczywiście czekamy jeszcze na końcowy wysiłek dwóch z omawianych państw.
I will tell you quite simply, we are on the right road, but evidently we still need to see a final push by two of the states.
Sądzę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby to osiągnąć.
I think we are on the right road to achieving this.
Jestem na dobrej drodze, ale potrzebuję więcej czasu.
I'm on the right track, but I need more time to experiment.
Jesteśmy na dobrej drodze, kapitanie.
We're on the right track, Captain.
Urgo próbuje mnie rozpraszać, odkąd zaczęłam o tym myśleć... więc chyba jestem na dobrej drodze.
Urgo's been trying to distract me since I started thinking about it,... so I'm probably on the right track.
Obecnie Komisja znajduje się na dobrej drodze, ale niestety w ostatnich latach zaniedbała przeprowadzanie kontroli.
The Commission is now on the right track, but unfortunately it has neglected to carry out checks in recent years.
Jesteśmy na dobrej drodze, ale oczywiście można zrobić dużo więcej.
We are on track, but much more can certainly be done.
Wiele jeszcze pozostaje do zrobienia, ale jesteśmy na dobrej drodze.
There is still a long way to go, but we are on the right track.
Jeżeli to jest nasz cel, to jesteśmy na dobrej drodze.
If that is our aim, then we are on the right track.
Jednak nadal jesteśmy na dobrej drodze i uważam, że wykonaliśmy dobrą robotę.
We are, however, still on the right road and I believe that we have done some good work.
Jestem pewien, że jest na dobrej drodze.
I'm sure she's on track.
Wierzę zatem, że jesteśmy na dobrej drodze.
I therefore believe that we are on the right track.
Nie. Ale jest na dobrej drodze.
No, but he's on the right track.
Ostatni komunikat Komisji pokazuje, że jesteśmy na dobrej drodze.
The most recent communication from the Commission indicates that we are on the right road.
Jeśli coś rozpoznacie, będziemy na dobrej drodze.
If he recognizes it, it means we're on the right track.
Więc jesteśmy na dobrej drodze w jej leczeniu?
So you feel we're on the right track with these treatments?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 423. Pasujących: 423. Czas odpowiedzi: 92 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo