Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na godzinę" na angielski

Wyszukaj na godzinę w: Definicja Synonimy
an hour
per hour
for one hour
for the hour
for 1 hour
every hour
mph
at the time

Sugestie

365
136
132
43
Możesz jechać 240 na godzinę jeśli chcesz.
Well, you can go 150 miles an hour if you want to.
Zabijały średnio sześciu ludzi na godzinę.
I don't know how many men, they averaged six an hour.
Zwiększyłam heparynę do 1,500 jednostek na godzinę.
I increased the heparin to 1,500 units per hour.
Kluczem jest liczba rąk na godzinę.
The key is the number of hands per hour.
Nie mogła zająć Aleca na godzinę.
She couldn't keep Alec away for one hour. 'Scusie.
Zostawili nas w aucie na godzinę.
We were in the car for one hour.
Kluczem jest liczba ršk na godzinę.
The key is the number of hands per hour.
Dostajemy około tuzina telefonów na godzinę.
We're getting about a dozen calls an hour.
Chłodnice będą zasysać 4 tony powietrza na godzinę.
The radiators will be sucking through four tonnes of air an hour.
Zapłacili mi $25 na godzinę.
I got $25 an hour.
Za $50 na godzinę, wszystkie przypadki mnie interesują.
At $50 an hour, all my cases interest me.
Przy 40 milach na godzinę przelatujesz nad wybojami.
At 40 miles an hour, you fly over the bumps.
Nie dam się zabić za 6,25 dolca na godzinę.
I'm not getting killed for no $6.25 an hour.
Nie chcę umrzeć za $6.25 na godzinę.
I'm not getting killed for no $6.25 an hour.
Powinienem jakoś zasłużyć na wasz szacunek... oryginalna prędkość mojego starego motocykla wynosiła 54 mile na godzinę.
I should try to justify you, your respect and... you know the original speed of my old bike was 54 miles an hour.
742 mile na godzinę... ale mamy nadzieję, że ustanowimy dzisiaj nowy rekord.
That would be 742 miles per hour... but we hope to have a new record today.
Kontrola ocenia ich prędkość na 100 metrów na godzinę.
Control estimates their descent at a hundred meters an hour.
Chodzę do kibla jakieś 15 razy na godzinę.
I go to the bathroom about fifteen times an hour.
Ponad 700 rentgenów na godzinę... i pulsuje.
700 roentgens plus per hour... and pulsating.
Okej, może wyrwę się na godzinę na obiad.
Okay, well, maybe I can take An hour for dinner.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1194. Pasujących: 1194. Czas odpowiedzi: 135 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo