Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na lodzie" na angielski

Wyszukaj na lodzie w: Definicja Synonimy
on ice
high and dry
on the ice in the cold in the lurch
stranded
ice hockey
to dry
skating
Ice Capades

Sugestie

Wszyscy zgodziliśmy się przetrwać tą recesję na lodzie.
We all agreed to ride out this recession on ice.
Tańczący na lodzie mężczyźni i kobiety?
Men and women dancing around on ice?
Zostawili swojego komendanta wojskowego na lodzie.
They left their war commander high and dry.
Nie możemy zostawić Galindo na lodzie.
We just can't leave Galindo high and dry.
Ponadto znalazłem takie znaki na lodzie.
And I found these marks on the ice.
To te gwiazdkowe kapcie na lodzie.
It's my Christmas slippers on the ice.
Wszyscy pasażerowie stłoczyli się na lodzie.
All the passengers huddled together on the ice.
Dokładnie to samo zostało wyrzeźbione na lodzie.
Exactly what was carved on the ice.
Te dzieciaki były na lodzie może przez kilka godzin.
Those kids haven't been on the ice for maybe a couple of hours.
W takim razie zostawię szampana na lodzie.
In that case I'll keep the champagne on ice.
Więź i rywalizacja utrwalone na lądzie mogą trwać lata na lodzie.
A bond and rivalry forged on land may last them years on the ice.
Więc pochyliłem się żeby zrobić śnieżkę, myślę, że musiała poślizgnąć się na lodzie.
So I bent down to pack a snowball, I think she must have slipped on the ice.
Emocje, gdy przebywam na lodzie są niesamowite.
The feeling of being on the ice is amazing.
Moja partnerka do tańca dostała wysypki po jakimś tanim wosku, zostawiając mnie dziś na lodzie.
My dance partner has got a rash from a cheap bikini wax leaving me high and dry for tonight.
Pilot nazwiskiem Delfy uważa, że zauważył ciało na lodzie.
A pilot named Delfy thinks he may have found a body on the ice.
Ślizgać się, jakby tańczyć na lodzie.
To glide... Sort of, dance on ice.
Prawie połowa młodych umiera w trakcie pierwszego roku na lodzie.
Nearly half of all cubs die in their first year out on the ice.
"Zostawić go na lodzie" to takie wyrażenie, Johnny.
"Put him on ice." It's a figure of speech, Johnny.
Przekonałem paru poważnych darczyńców, że świat potrzebuje więcej Latynosów na lodzie.
I just convinced a couple of bigwig donors... that what the world really needs to see is more Latinos on ice.
A potem ta straszna noc na lodzie.
Followed by a tragic night on the ice.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 594. Pasujących: 594. Czas odpowiedzi: 98 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo