Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na myśli" na angielski

Sugestie

Miałem na myśli coś bardziej praktycznego.
I had something even more practical in mind.
Nie, mam coś innego na myśli.
You should be happy. No. I got somethin' else in mind.
Mam na myśli absurdalną instytucję zwaną Krajową Radą Audiowizualną.
I am referring to an absurd institution called the National Audiovisual Council.
Mam na myśli sytuację w Rogu Afryki.
I am referring to the situation in the Horn of Africa.
Oczywiście mam na myśli sytuację w Czechach.
I refer to the situation in the Czech Republic, of course.
Mam na myśli ważne stwierdzenia dotyczące naszego południowego rolnictwa.
I refer to the important statements that promote our southern agriculture.
Raczej nie miał ciebie na myśli.
I don't think he had you in mind.
Raczej nie miałem na myśli kręgielni.
Bowling alleys isn't exactly what I had in mind.
Nie takie ćwiczenia miałem na myśli.
Now this is not the kind of exercise that I had in mind.
Miałem na myśli turniej dla przyjemności.
What I had in mind was a tournament à plaisance.
Miałem na myśli coś zgoła innego.
What I had in mind was something altogether different.
Musisz mieć na myśli nasze głęboko skrywane sekrety rodzinne.
You must be referring to our deep, dark family secrets.
Miałem na myśli sportowy model, baby.
What I had in mind was a kind of a sports model, baby.
Mam oczywiście na myśli worek marynarski.
I am of course referring to the duffel.
Nie moją karierę ma na myśli.
It's not my career he's got in mind.
Nie to miałem na myśli Escriva.
That's not the summing up I had in mind, Escrivá.
Teraz miałem na myśli inny interes.
Now, I was referring to other business.
Mam na myśli w szczególności nadzór usług wywiadu.
I am thinking in particular in this respect of the supervision of intelligence services.
Mam na myśli kwestię liczby komisarzy.
I refer here to the issue involving the number of Commissioners.
Mam oczywiście na myśli nowe możliwości wynikające z traktatu lizbońskiego.
I am, of course, thinking about the new possibilities offered by the Treaty of Lisbon.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 34515. Pasujących: 34515. Czas odpowiedzi: 581 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo