Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na następny raz" na angielski

Wyszukaj na następny raz w: Definicja Synonimy
for another time
for the next time
for next time
Odłożymy to na następny raz, kiedy nie będę w pracy.
We'll save that for another time when I'm not on the clock.
Sytuacja mi wyszła spod kontroli, i wygląda na to, że będziemy musieli przełożyć Florydę na następny raz.
The whole thing's out of my hands now... but it looks like we have to postpone Florida for another time.
Okej, rozstawiłem zamek księżniczki w ogródku na następny raz, kiedy będziesz opiekować się Georgie.
Okay, I dropped off the princess castle in the backyard for the next time you babysit Georgie.
Są to prace studyjne na następny raz, że się spotykamy.
These are the study papers for the next time that we meet.
To nam zostaje na następny raz.
That is a job for next time.
Może kupię więcej, na następny raz.
Or maybe I should get a few for next time.
I dostać jego garnitur na następny raz.
And get him a suit for next time.
To lista innych pensjonatów w okolicy, na następny raz.
Here you have a list of other hostels area for next time.
Teraz wiem, że będę gotowy na następny raz.
Now that I know your moves, I'll be ready for next time.
Dlaczego... nie zostawić tego na następny raz, synu?
I just - Why don't we... save this for another time, son?
Przećwiczę to na następny raz, używa się klawiszy, które się nie kleją.
III practise this for next time, it uses keys that don't stick.
Normą w Parlamencie jest prawienie komplementów i bardzo chętnie to robię, jednak za pana pozwoleniem, panie przewodniczący, zachowam swoje pochwały na następny raz, gdyż moim zdaniem Komisja dość późno mówi o normalizacji pojazdów elektrycznych.
It is the norm in Parliament to hand out compliments and I am quite happy to do that but, with your permission President, I will reserve my praise for next time because I think that the Commission is quite late with its standardisation of electric vehicles.
Powiedział: Jestem gotów na następny raz . Odpowiedziałem: Nie,
He said, "Well, I'm ready for the next time."
Na następny raz proszę przygotować opus 1 9.
For next time, find a copy of Opus 1 9.
Na następny raz, znajdź kopię Dzieła 19.
For next time, find a copy of Opus 19.
Zostawmy to na następny raz.
Let's save that for next time.
Dobry pomysł na następny raz.
That's a good idea for next time.
Zapamiętam go na następny raz.
I'll remember that for next time.
Zachowamy to na następny raz.
We'll save this for next time.
na następny raz.
They're for next time.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 42. Pasujących: 42. Czas odpowiedzi: 65 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo