Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na odwrót" na angielski

Wyszukaj na odwrót w: Definicja Synonimy
the other way around
vice versa
the opposite
backwards
the other way round
in reverse
the reverse
reversed
on the wrong feet
to retreat
conversely

Sugestie

To ja powinnam się o was troszczyć... a nie na odwrót.
I'm supposed to take care of you... not the other way around.
Myślę, że jest na odwrót.
I think it's the other way around.
Lily powierza najgłębsze sekrety Christinie... i na odwrót.
Lily confiding her deepest secrets to Christina, and vice versa.
Świat musi podążać za kościołem, a nie na odwrót.
The world must follow the church and not vice versa.
A jednak zrobił dokładnie na odwrót.
And yet, the Seeker has done precisely the opposite.
Jeden facet robił wszystko na odwrót.
One guy doing just the opposite.
Z kolei w matematyce jest na odwrót...
There again, for mathematics, it's the opposite...
Sztuka jest czasem mistrzynią moralności, ale nie na odwrót.
Art can be the master of morals and not the opposite.
Nie powiem Tobie, byś robił na odwrót.
I'm not going to tell you to do the opposite.
Właściwie to mogło być na odwrót.
In fact, it might have been the other way around.
Prawdopodobnie to on zadręczał rodziców, a nie na odwrót.
Probably tormented his parents, not the other way around.
Ja mówię, że jest na odwrót.
I'm saying it's the other way around.
Jeśli powstanie wyrwa, wolałbym być tam szybko, nawet z mniejszą siłą ognia, niż na odwrót.
If there is a breach, I would rather be on it fast with a little less firepower than the other way around.
Jestem zdania, że to działa na odwrót.
I'm pretty sure it's the other way around.
Mówiłem, że gdybyśmy razem pracowali, miałabyś mnie powyżej uszu, nie na odwrót.
What I meant was, if we worked together, there'd be too much of me for you, not the other way around.
Mogą cię wykorzystywać, żeby do niej dotrzeć i na odwrót.
They could be using you to get to her, or vice versa.
Ludzie przysyłają nam dema, a nie na odwrót.
People send us their demos. It's not the other way around.
To oni powinni martwić się o nas, a nie na odwrót.
You know, they ought to worry about us, not the other way around.
ETS już od dawna śledzi prace Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i na odwrót.
The Court of Justice has, for a long time, been following the work of the Court of Human Rights in Strasbourg and vice versa.
Sojusznicy stali się wrogami, I na odwrót.
Friends have become enemies, and vice versa.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 815. Pasujących: 815. Czas odpowiedzi: 92 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo