Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na pół" na angielski

Wyszukaj na pół w: Definicja Synonimy
in half
in two
half
down the middle
apart
half-assed
wide open

Sugestie

350
225
107
59
Uważaj żebyś nie złamała świata na pół.
Be careful you don't break the whole world in half.
Rozszarpał mojego najlepszego przyjaciela na pół.
It ripped... my best friend in half.
Nagle cała struktura czasoprzestrzeni pęka na pół.
And then suddenly the entire fabric of space-time splits in two.
Tabliczka pękła na pół i Winchesterowie próbują odzyskać brakującą część.
The tablet has split in two and the Winchesters are trying to recover the missing piece.
Wtedy oni zabijaliby na pół innych dziewczyn by nauczyć nam wszyscy lekcję.
Then they'd kill half of the other girls to teach us all a lesson.
Niż normalna ilość, czasy na pół.
Than the normal amount, times half.
Mogłabym być dziewczyną przecinaną na pół każdej nocy.
Maybe I can be the girl who gets sawed in half every night.
Zdecydowaliśmy się złamać go na pół.
So we decided to break it in half.
Paniusia mało mnie nie przecięła na pół.
Feeble Knievel here almost cut me in half with her tricycle.
Asteroida może przeciąć ziemię na pół.
An asteroid could split the earth in two.
Zaproponowałem by podzielić kolekcję na pół.
I offered to split the... the collection in half.
Pług śnieżny przeciął samochód prawie idealnie na pół.
The snow plough cut the car almost perfectly in half.
Rozczłonkować? - Przeciął ich na pół.
Bisecting? - You know, he cut them in two.
Następnym razem złamię ją na pół.
Next time I'll break it in half.
Zginasz jeden z tych na pół.
Cut one of these in half.
Wiem że byli tu przez jakiś tydzień... zanim coś go przerąbało na pół.
We know that they stayed here for about a week... before he got chopped in half.
Rozdzielili ją na pół, by odizolować ostatnich czterech ludzi.
They cut it in half to isolate the last four people.
Choćby gdy przepiłowuję kobietę na pół.
Think of sawing a woman in half.
Na prześwietleniu widać, jak kość złamała się na pół.
And on the X-ray, you could see where the bone just snapped right in half.
Na fregacie zostałem przecięty na pół przez torpedę.
The freighter I was on was cut in half by a torpedo.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1062. Pasujących: 1062. Czas odpowiedzi: 158 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo