Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na północ" na angielski

Wyszukaj na północ w: Definicja Synonimy
north
northward
northerly
northbound
for midnight
to the northern
upstate
south
northernmost

Sugestie

80
60
Pojadę zachodnim szlakiem... na północ do Wyoming.
I'll ride due west for the trail headed north into Wyoming.
Jutro wieczorem przenosimy się na północ miasta do kompleksu szpitalnego.
Tomorrow night we're billeted to the north of the city in a hospital complex.
Resztki rosyjskiej armii uciekły na północ.
The remains of the Russian army fled northward.
Myślę, że powinieneś poczekać zanim zaczniemy marsz na północ.
I think you should wait until we start our march northward.
Polowałem... trochę na północ stąd.
I do some trapping a bit north of here.
Ale wiesz gdziekolwiek na północ będzie dobrze.
But, you know, anywhere north works really.
Wyruszyli na północ i nie powrócili.
Took a ranging party north and never made it back.
Jadą trzema czarnymi Hummerami na północ.
They're in three black Hummers, heading north.
To druga droga niebezpieczeństwa na północ.
It's a long way north of dangerous.
Jak już pewnie zauważyliście, zmierzamy na północ.
As you've all probably noticed, we're currently headed north.
Kierował poligonem na północ od jeziora Pontchartrain.
He was running his camp north of Lake Pontchartrain.
Gęsi lecące na północ to pewny znak wiosny.
The appearance of the first geese flying north... is a sure sign of spring.
Zablokować na północ i południe od Figueroa.
Seal it off, north and south of Figueroa.
Jadę na północ aleją w kierunku Woodward.
Okay, I'm following north through an alley towards Woodward.
Dwie mile na północ stąd jest opuszczona chatka myśliwska.
There's an old, abandoned hunting cabin about two miles north of here.
Pół kilometra na północ stoi ciężarówka.
There's a truck about a half klick north of the facility.
Rzeka jest pół kilometra na północ.
River's half a click north, sir.
Jeśli polecimy na północ, możemy ominąć blokadę.
If we fly north we can go around the Fire Nation ships and avoid the blockade.
Diakon przerzucał na północ zbiegłych niewolników.
The deacon smuggled runaway slaves north out of here through the swamp.
Możemy wyjechać na północ do Kanady.
We could go north, to Maine or Canada.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2758. Pasujących: 2758. Czas odpowiedzi: 183 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo