Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na północny zachód od" na angielski

Wyszukaj na północny zachód od w: Definicja Synonimy
northwest of
northeast of
Pszczoły afrykańskie atakują pociąg... 110 km na północny zachód od Houston.
African bees attack a train... 70 miles northwest of Houston.
Około 11 km na północny zachód od miasta.
About seven Miles northwest of town.
W lesie, dziesięć kilometrów na północny zachód od miasta.
It's in the woods, about six miles northeast of town.
Pojazd agentki Olivii Dunham został znaleziony na Graniteville Road w Westford. 5 kilometrów na północny zachód od Little Hill.
The vehicle of Agent Olivia Dunham was found abandoned on Graniteville Road in Westford three miles northeast of Little Hill.
Jesteśmy na dnie kanionu, a on gdzieś na grani - na północny zachód od nas.
We are at the bottom of a canyon, and he is dug in somewhere on a ridge northwest of our position.
Punkt kontrolny bezpieczeństwa 30 km na północny zachód od Paradise został naruszony.
The security checkpoint 20 miles northwest of paradise was breached.
Eden Valley znajduje się na północny zachód od nas.
Now, Edenvale is northwest of us.
American 1060, widzicie kogoś na północny zachód od was?
American 1060, do you see anybody northwest of you?
Na północny zachód od cypla Seahorse jest stacja radarowa.
There's a radar station northwest of Seahorse Point.
Sir, detonacja termonuklearna około 50km na północny zachód od Central City.
Sir, we have a thermonuclear detonation approximately 30 miles north east of Central City.
Zobaczyli go na północny zachód od Volgogradu.
He was spotted northwest of Volgograd.
Miasto Karkkila jest położone około 65 kilometrów na północny zachód od Helsinek przy autostradzie nr 2 w północno-wschodniej części regionu Uusimaa.
Karkkila is located some 65 kilometres north-west of Helsinki along highway No 2, in the north-eastern part of Uusimaa Province.
Claremont Bay, który jest około 474 mil na północ na północny zachód od naszej lokazizacji.
Claremont Bay, which is approximately 474 miles north-northwest of our current location.
korpus chińskiej armii zajął teren na północny zachód od wzgórza Aerok.
The 2nd Corps of Chinese Army is setting up a new point in the northwest of Aerok Hill.
120 mil na północny zachód od lotniska JFK.
120 miles miles southwest of JFK.
Położenie paczki: trasa A30. 2 kilometry na północny zachód od Longdown.
Location, on the A30, 1.27 miles north west of Longdown.
Na południowy wschód od Straight Point, na północny zachód od South Bishop
Straight Point south-east, South Bishop north-west
C) strona południowa od Dammuso nieokreślona, na wysokości 516 m n.p.m. i na północny zachód od Casa Pinedo na wysokości 780 m n.p.m.;
C) Southern corner of unnamed traditional house (Dammuso) at an elevation of 516 metres and 780 metres NW of Casa Pinedo;
Na północny zachód od drogi 5404 w kierunku od Szank do Kiskunmajsa, jeden kilometr od Szank
Northwestwards on road 5404 heading from Szank to Kiskunmajsa, one kilometre from Szank
na północny zachód od Anglii.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 24. Pasujących: 24. Czas odpowiedzi: 49 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo