Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na pewno" na angielski

Wyszukaj na pewno w: Definicja Synonimy

Sugestie

663
622
349
338
242
Jedno wiem na pewno to jest drapieżnik.
I mean, the only thing I do know - this is definitely a predator.
Rozstrzygnięcie tego problemu na pewno nie jest proste.
Finding a solution to this problem is definitely not a simple matter.
Nie ostateczny, ale na pewno dość znaczący.
Not in an extreme way, but certainly significant enough.
Jednak na pewno możemy zrobić więcej w dziedzinie innowacji.
We could certainly be better, though, when it comes to innovation.
Stary jedną rzecz wiem na pewno.
Well, man, one thing's for sure.
Tym razem na pewno dam ci szczęście.
This time for sure, I'll make you happy, if no one else.
Zabije panicza Colina... na pewno.
She'll kill Master Colin... for sure.
Skończysz samotnie, to na pewno.
You'll end up alone, that's for sure.
Byłem zaskoczony, to na pewno.
I was blindsided, that's for sure.
Z taką mocą na pewno nas usłyszą.
With this much power, they'll hear us for sure.
Natomiast na pewno dzisiaj istotne jest wypełnienie sąsiedztwa treścią polityczną.
Today, however, it is certainly important to add political content to our neighbourhood policy.
Natomiast przesyłanie danych zagregowanych jest na pewno przesadą.
However, the transfer of aggregate data is certainly going overboard.
Nigdy się nie dowiem na pewno.
Well, it's just that I'll never know for sure.
Zdjęcie było na pewno zrobione tutaj.
[Johnny]: That picture was definitely taken here.
Sprawozdanie pana Doorna na pewno ułatwi taką poprawę.
Mr Doorn's report has certainly facilitated such an improvement.
Jedna dni, niemal na pewno...
One day, almost certainly... we'll learn to predict earthquakes.
Jeśli zamkniesz serce, stracisz ją na pewno.
If you choose to lock your heart away, you'll lose her for certain.
Jeśli naprawdę chcesz wyjechać, na pewno inni zrozumieją.
If you really want to leave, I'm sure everyone will understand.
Najciekawsze rzeczy na pewno zatrzymał dla siebie.
The most interesting things - Those I'm sure he kept to himself.
Wiem na pewno, że jesteś dobry.
Peter Parker, if there's one thing you are, it's good.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 33995. Pasujących: 33995. Czas odpowiedzi: 278 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo