Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na podsłuchu" na angielski

Wyszukaj na podsłuchu w: Definicja Słownik Synonimy
bugged tapped
on the wire
wired for sound
on a wire
wear a wire
Dom jest pewnie na podsłuchu i słucha wszystkiego.
For all we know, the house is bugged and she's listening to us right now.
Twoje mieszkanie może być na podsłuchu.
Come inside. Actually, your apartment might be bugged.
Internet, telefon-- wszystko na podsłuchu.
Internet, the phone - it's all tapped.
Mój telefon jest na podsłuchu, a ja jestem śledzona.
My phone is tapped and I'm being followed.
Gina i Trudy będą na podsłuchu.
Gina and Trudy will be on the wire.
Mamy cię na podsłuchu, Maria.
We have you on the wire, Maria.
Mój telefon jest na podsłuchu, komputer monitorowany, jestem pod obserwacją.
I mean, my phones are bugged... my computer is tapped, I'm under surveillance.
Twój telefon może być na podsłuchu, więc będziemy rozmawiać w Swahili.
Our telephone may be tapped, so we will conduct this conversation in Swahili.
To oznacza, że cała redakcja jest na podsłuchu.
This would mean that the entire editorial office was bugged.
Śledziły mnie tajne służby a mój telefon był na podsłuchu tyle razy...
The secret service followed me and my phone's been bugged so many times...
Uważam, że telefon jest na podsłuchu.
I think the phone is tapped.
Nie sądzę, by moja kanapka była na podsłuchu.
I don't think they bugged my tuna sandwich.
Przypuszczam, że możesz być śledzona, telefony mogą być na podsłuchu.
Assume you're being followed, phones are tapped.
Nie dzwoń, bo Jimmy jest na podsłuchu.
Don't call, Jimmy's tapped.
Jestem pewien, że MI5 ma mnie na podsłuchu.
I am certain Ml5 have me bugged.
Bo całe miasto jest na podsłuchu.
'Cause the whole town is bugged.
Myślę, że telefon Hoyle'a jest na podsłuchu.
I think Hoyle's phone has been bugged.
Myślę że dom może być na podsłuchu.
I think the house might be bugged.
Przepraszam, że dzwonię do ciebie, ale telefon Voughna prawdopodobnie jest na podsłuchu.
Sorry to call you, but Vaughn's phone is probably tapped.
Amerykanie nie powinni się martwić, że ich telefon jest na podsłuchu.
It shouldn't be the case that Americans have to worry that their phone could be tapped.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 252. Pasujących: 252. Czas odpowiedzi: 82 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo