Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na polu walki" na angielski

Wyszukaj na polu walki w: Definicja Synonimy
on the battlefield
in the field
in combat
in the battlefield
in battle
on the field of battle
on a battlefield
upon field of battle
in a combat
on the front lines
Powinienem zabijać tylko na polu walki.
A soldier should only kill on the battlefield.
Jesteśmy konbtrahentami armii na polu walki.
We're the army's contractor on the battlefield.
Jesteś prawdziwym bohaterem na polu walki.
You're a real true hero out in the field.
Mam martwych ludzi na polu walki, sir.
I have men down in the field, sir.
36 godzin temu jeszcze byłem na polu walki.
Thirty-six hours ago, I was in combat.
W wojsku jest cały dział odpowiedzialny za sprowadzenie do kraju żołnierzy zabitych na polu walki, aby rodziny mogły ich pochować.
There's a whole section of the military dedicated to returning soldiers killed in combat to their families for burial.
Dlaczego czytam o irańskich sukcesach na polu walki?
Why am I reading of Iranian successes on the battlefield?
Byćmoże spotkaliśmy się na polu walki.
Perhaps we met on the battlefield.
Istnieje wiele rodzajów odwagi, nie tylko ta na polu walki.
Perhaps not on the battlefield, but there are many forms of courage.
Mam prawo umrzeć na polu walki, Zechcesz nie zapomnisz.
My right to die on the battlefield, want, do not forget.
Jesteśmy na polu walki, żołnierzu.
We're in the field, soldier.
Muszą być jeszcze inni na polu walki.
There must be others still in the field.
Z tyloma ludźmi walczyłem na polu walki, i każdy z nich chciał wrócić do domu.
That's how many people I treated on the battlefield, and every one got a heart to take home.
Ja wciąż mam ludzi na polu walki.
I still have men in the field.
Musimy mieć ogniwo dowodzące na polu walki.
There has to be that chain of command in the field.
On jest niebezpieczny na polu walki.
He's dangerous in the field.
Prawda nie leży na polu walki.
Truth is not on the battlefield.
Super celne, cos takiego znajdziesz na polu walki, a nie na podwórku.
Super accurate, screaming hot velocity, kind of stuff you find on the battlefield, not in your backyard.
Ten, który zginie na polu walki idzie do nieba.
He who dies on the battlefield goes to heaven.
Ale w swojej wściekłości, zapomnieli o tajemnicy stali i zostawili ją na polu walki.
But in their rage, the gods forgot the secret of steel and left it on the battlefield.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 233. Pasujących: 233. Czas odpowiedzi: 113 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo