Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: na powierzchni ziemi
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na powierzchni" na angielski

afloat
on the ground
above ground
topside
aboveground
on the surface at the surface to the surface
on an area
in the plot
over an area
float

Sugestie

Pilnie powinna także pomóc utrzymać się na powierzchni przedsiębiorstwom dotkniętym kryzysem gospodarczym.
As a matter of urgency, it must also help companies affected by this economic crisis to stay afloat.
Próbowałem utrzymać moją rodzinę na powierzchni.
I was trying to keep my family afloat.
Coin pozwoliła nam polować na powierzchni.
Coin agreed to let us hunt above ground.
Próbujesz tylko utrzymać swoją karierę na powierzchni.
You're just trying to keep your career afloat.
Chyba twoje wnętrzności utrzymują cię na powierzchni.
It must be your money that keeps you afloat.
Widziałem kwiat rosnący na powierzchni Księżyca.
I saw a flower growing on the surface of the moon.
Przeprowadzaliśmy na powierzchni asteroidy badania geologiczne.
We were conducting some geological experiments on the surface of the asteroid.
Umieścić bawełnianą tkaninę na powierzchni siedziska stanowiska badawczego.
Place a cotton cloth on the seating surface of the test bench.
Proces usuwania warstwy szlamu na powierzchni.
Process used to remove the slime layer on the surface.
Pierścień małych pęcherzyków powietrza na powierzchni płynu jest dopuszczalny.
A ring of small air bubbles on the surface of the liquid is acceptable.
Ekspresja receptora trombopoetyny zachodzi przeważnie na powierzchni komórek linii mieloidalnej.
The TPO receptor is predominantly expressed on the surface of cells of the myeloid lineage.
Jesteś na powierzchni, jak chciałeś.
You're now on the surface where we wished you to be.
EGFR ulega ekspresji na powierzchni komórek prawidłowych i nowotworowych.
EGFR is expressed on the cell surface of normal cells and cancer cells.
Wróć i pomóż innym na powierzchni.
Go back and help the others to the surface.
Może coś jest na powierzchni krzesła.
There might be something on the surface of the chair.
Potem rok na powierzchni, i sześciomiesięczny powrót.
Then a year on the surface, six months back.
Pokażemy im jak żyć na powierzchni.
Show them how to live on the face of the Earth.
Monitoruje teraz na powierzchni wlew plazmy.
He is on the surface monitoring the plasma infusion.
Nie ma najmniejszego śladu wody na powierzchni.
There's not the slightest trace of water left at the surface.
Czujniki wykrywają oczekiwaną liczbę ludzi na powierzchni planety.
Sensors report the expected number of humans on the planet surface.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2971. Pasujących: 2971. Czas odpowiedzi: 196 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo