Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na rozmowę z" na angielski

Wyszukaj na rozmowę z w: Definicja Synonimy
to talk to
to speak with
to speak to
to confer with
talking to
interview with
on speaking to
on hold with
for a chat with
to chat with
on speaking with
to talk with
Masz dziesięć minut na rozmowę z adwokatem.
You got ten minutes to talk to your lawyer.
Niezwykły sposób na rozmowę z szefem.
That is a really unusual way to talk to your boss.
Zgodziłem się na rozmowę z grzeczności.
I agreed to speak with you as a courtesy.
Miałam również nadzieję, na rozmowę z tobą.
I was hoping to speak with you as well.
Mam pozwolenie na rozmowę z oficerem.
I have permission to speak to the officer.
Nie proszę Cię o pozwolenie na rozmowę z Adrian.
And I don't need your permission to speak to Adrian, Ben.
Chyba jestem gotowy na rozmowę z Kapitanem Picardem.
I think I'm ready to talk to Captain Picard.
Nie mamy zezwolenia na rozmowę z Tobą.
We're not allowed to speak with you.
Czas na rozmowę z panem Foxem.
Time to talk to Mr. Fox, I think.
Mam pozwolenie na rozmowę z Tobą, Michael.
I've got permission to talk to you, Michael.
Poza tym, nie możesz czekać na rozmowę z mamą do końca roku.
Besides, you can't wait to talk to your mom till the end of the year.
Nadal czekam na rozmowę z Mikem.
I'm still waiting to talk to Mike Novick.
Musiałem dostać od przełożonych zgodę na rozmowę z wami na temat Eve.
I needed to ask my superiors For clearance to talk to you about eve.
Czy mam pozwolenie na rozmowę z Campeggio?
Do I have your permission to talk to Campeggio?
Musiałem zjeść cztery czekoladowe eklerki i makaron, żeby zdobyć się na rozmowę z nią.
It took me four chocolate eclairs... and a macaroon just to get up the courage to talk to her.
Ale to prawda, że niecierpliwie czekam na rozmowę z nim.
But its true that I eagerly wait to talk to him.
Generale, dziękuję za poświęcenie czasu na rozmowę z nami.
General, thank you for taking the time to talk to us today.
Nie ma czasu na rozmowę z wami.
He's too busy to talk to you.
Peter zaprosił mnie, na rozmowę z jego klasą aktorską.
Peter invited me to talk to his acting class today.
Ale ja nie mam ochoty na rozmowę z nim.
Well, l don't want to talk to him.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 233. Pasujących: 233. Czas odpowiedzi: 142 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo