Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na szczęście" na angielski

Wyszukaj na szczęście w: Definicja Synonimy

Sugestie

Rezolucja ta na szczęście przeszła głosami lewicy.
Fortunately, the resolution was passed by votes from the Left.
Ale na szczęście miałam małą książkę pocieszenia.
But fortunately, I had my little book of comfort.
Ale potem zapomniał, na szczęście.
But then he forgot about it, luckily.
Szefie, na szczęście mam refleks.
Sir, luckily I have quick reflexes.
I na szczęście oskarżenie uczyniło waszą pracę łatwiejszą.
And thankfully, the prosecution has made your job easy.
Ale na szczęście niczego nie widziała.
But thankfully, she didn't actually see anything.
Co na szczęście, tylko wyciągło mięśnie.
Which, fortunately, was just a pulled muscle.
Pustynia centralna, na szczęście jest mało zaludniona.
The central desert. fortunately, that region isn't heavily populated.
Szwagrze, na szczęście miałeś dwie kamizelki.
Brother-in-law, fortunately you wore two pieces of bullet-proof.
Teraz na szczęście nie musimy być przeciwnikami.
Now fortunately, we don't have to be adversarial.
I na szczęście mamy obiecującą teorie.
And fortunately, we do have a promising theory.
Cóż, na szczęście obiecałeś kontrolować ją.
Well, fortunately, you promised to keep her under control.
Cóż, na szczęście dostałem pewien namiar.
Well, fortunately, I had a contact for that.
Smutne, ale na szczęście, to nie moje zmartwienie.
Sad, in a way. Luckily, it's not my concern.
Inni odrętwieli albo nie mogli mówić, ale na szczęście nikt nie umarł.
Others locked up or couldn't speak, luckily, nobody died.
Boisz się pozwolić sobie na szczęście.
You're afraid to let yourself be happy.
Oboje z Julią zasługujecie na szczęście.
Both you and Julia deserve a fresh start at happiness.
Chciałbym wymienić trochę wzmocnień na szczęście.
I'd be glad to trade some growth for happiness.
Ale na szczęście prace idą naprzód.
You've still got time to figure it out all by yourself.
Jedynym sposobem na szczęście jest miłość.
The only way to be happy is to love.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 4878. Pasujących: 4878. Czas odpowiedzi: 231 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo