Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na tamtym" na angielski

Zobacz także: na tamtym świecie
Wyszukaj na tamtym w: Definicja Synonimy
on that
in that
the next
on the other

Sugestie

55
Zbudujemy naszą świetlistą przyszłość na tamtym lądzie.
We will create our shining future on that ground.
Powinienem siedzieć cicho na tamtym wzgórzu.
I should've kept quiet up on that hill.
Zeszłej nocy, był mężczyzna na tamtym łóżku.
What? - Last night, there was a man in that bed.
Była w tym pokoju pravie codziennie, płacząc, siedząc na tamtym krześle.
She was in this room almost every day, crying, sitting in that rocker.
Godric dał ci wybór, gdy umierałeś na tamtym stosie.
Godric gave you one while you bled out on that pyre.
Boski Majestacie, przesąd Księżniczki... skupia się na tamtym krzaku róży.
Celestial Majesty, the superstition of the Princess... centers on that rose-tree.
Wasz ojciec pocałował mnie pierwszy raz na tamtym parkiecie.
Your father kissed me for the first time on that dance floor.
Pamiętam, jak go kładłem na tamtym stole...
I remember placing it on that table...
Nicea praca na tamtym unii skandalu, Kenta.
Nice job on that union scandal, Kent.
OK, więc kto wpuścił ciebie na tamtym kawałeczku wiedzy ogólnej.
Okay, so who let you in on that little piece of common knowledge.
Chili leżało na tamtym piecu przez godzine.
The chilli was sitting on that stove for an hour.
Oni rozbili utajnianie na tamtym satphone ty faceci znalezieni w Jemenie.
They cracked the encryption on that satphone you guys found in Yemen.
Cała noc siedząc na tamtym drzewie świecowym.
A whole night in that bush candle tree.
Dowód na tamtym może być znalezione w mikroskopijna struktura ich kości.
Evidence on that can be found in the microscopic structure of their bones.
30 milionów na tamtym koncie należy do trzech innych syndykatów.
Thirty million left in that account... belongs to the three other syndicates.
To wydarzyło się na tamtym polu, w 1066 roku w bitwie pod Hastings.
And it took place in that field over there. 1066, at the Battle of Hastings.
Moje nazwisko jest na tamtym zezwoleniu.
My name is on that waiver.
By kogoś wyciągnąć, muszę namalować go na tamtym płótnie.
To get someone out, I need to paint them on that canvas.
Wystawił pana, tak jak to zrobił z nami na tamtym polu...
He froze you out, just like he did to us in that field.
Człowiek może zobaczyć w dwu milach w jakimkolwiek kierunku na tamtym przechodzą.
A man can see in two miles in any direction on that overpass.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 263. Pasujących: 263. Czas odpowiedzi: 103 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo