Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na twój teren" na angielski

on your turf
on your territory
on your property
Co do tej sprawy z biurem Nie chcę wkraczać na twój teren.
About this whole office thing I'm not here to step on your turf.
Wraca na twój teren.
He's back on your turf.
Nie wchodziłam na twój teren, jeśli to masz na myśli.
I wasn't moving in on your territory, if that's what you mean.
Musiało cię wkurzyć, że wkracza na twój teren?
That must've made you mad, her moving in on your territory?
Wejdzie na twój teren, zastrzelisz go.
hell, he steps on your property, you shoot him.
Niebezpieczne zwierzaczki... Jeśli wejdę na twój teren, a masz tam tygrysa, to jest to pogwałcenie ustawy o egzotycznych zwierzętach.
Dangerous pets... now, if I trespass on your property and you have a tiger, that's still a violation
Rozumiem, że jesteś zły, bo wkroczyłem na twój teren...
I understand you're bent out of shape because I stepped on your territory -
Nie możesz zastrzelić człowieka tylko za wejście na twój teren.
You can't shoot a man for simple trespass.
Zanim woda wchodzi na twój teren, płynie po moim.
Before water touches your land it resides and flows on mine.
I naprawde nie uważałbym za stosowne, gdybyśmy przyszli na twój teren rozwiązać ten problem.
And I really don't think it would be proper for us to have to go into your neighbourhood to solve our problem.
Konkurent wchodzi na twój teren, to byś wtedy zrobił?
A competitor moves in on your business, is that what you would do?
Jak on w ogóle śmie wchodzić na twój teren!
How arrogant he must be to enter your domain!
Powiedz im, że wkroczyłem na Twój teren.
Tell them, you know, you caught me trespassing.
Wkroczyłam na twój teren?
I'm stepping on your domain.
Nie wchodzimy na twój teren.
Look, we don't touch your area.
Nie wkraczamy na twój teren.
We're not poaching.
Wtargnął na twój teren, zagroził twojemu przestępczemu światkowi i musiał za to zapłacić.
He came upon your territory, threatened your criminal dominion, and you made him answer for it.
Myślisz, że wdarłem się na twój teren?
Do you feel like I'm encroaching on you?
Wiem, że ostatnio próbowaliśmy tego, wszedłem na twój teren, I prawie wydłubałeś moje oko,
I know the last time we tried it, I stepped on your toes, and you nearly poked my eye out, but I promise you...
Wkroczyłam na twój teren?
What is wrong with people, Sam?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 20. Pasujących: 20. Czas odpowiedzi: 44 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo