Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na właściwym torze" na angielski

Wyszukaj na właściwym torze w: Definicja Synonimy
on the right track
on track
Skończyłem pierwszy akapit... i chciałem do niej wpaść na chwilę, by zobaczyć, czy jestem na właściwym torze.
But I've finished the first paragraph of my assignment... and I just wanted to drop by her place for a few minutes... and see if I was on the right track.
to będzie Cię trzymało na właściwym torze aby głosić ludziom.
but it'll keep you on the right track to spread the word.
Jesteś na właściwym torze.
Jeśli ktoś poddaje cię próbom, jesteś na właściwym torze.
If you're being tested, that means you're on the right track.
Uważam, że krytyka, jaką usłyszeliśmy, zwłaszcza w opisanych przez pana dziedzinach to znak, że jesteśmy na właściwym torze.
I believe that the criticism which we have heard in particular from the areas that you have described indicates that we are on the right track.
Jestem przekonany, że utrzymamy pociąg na właściwym torze.
I am quite sure we will keep the train on the track.
Zabezpieczenie, by upewnić się, że jesteśmy na właściwym torze.
A back-up system to ensure we're on the right path.
Ważne jest - i chcę to podkreślić na samym początku - byśmy kontynuowali negocjacje z Turcją, byśmy utrzymywali ten proces na właściwym torze.
It is important - and I want to say this at the outset - that we continue the negotiations with Turkey, that we keep the process on track.
To nie zaręczyn chcę na właściwym torze.
It's not the engagement that I want back!
Wszyscy są na właściwym torze.
All have com on the track.
Jestem na właściwym torze, mamo.
Right on track, Mom.
Cieszę się, że Ben i ja zaczynamy nasze wspólne życie razem i moja przyszłość w końcu jest na właściwym torze.
I'm just so happy that Ben and I are starting our life together and my future's finally back on track.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 12. Pasujących: 12. Czas odpowiedzi: 27 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo