Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na wprost" na angielski

Wyszukaj na wprost w: Definicja Synonimy
in front of
straight ahead
straight on
dead ahead
straight-ahead position
Staliśmy na wprost prawdziwych dzieł przez miesiące!
We've stood in front of the real pieces for months!
Miej go cały czas na wprost.
Keep him in front of you.
Tą na prawdę jasną na wprost.
The really bright one straight ahead.
Otwórz je szeroko i patrz się na wprost.
'Kay, blue eyes, look straight ahead.
Wasz pokój znajdował się na wprost mego biura.
The room was in front of my study.
Nie powinieneś stać na wprost tarczy do darta.
You shouldn't have been standing in front of the dartboard.
Otwórz je szeroko i patrz się na wprost.
Okay, open wide and look straight ahead.
Strzelił do Dereka Shepherda dokładnie na wprost nas.
He shot derek shepherd right in front of us.
To znaczy, ten facet był dokładnie na wprost mnie, robiąc...
I mean, this guy was right in front of me, going little...
W porządku, musisz stać na wprost piłki, Drew.
All right, you want to stay in front of the ball, Drew.
Postawiłam go na półce na wprost, aby przypominał mi o najważniejszym.
I put him on the shelf in front of me, to remind me of what's important.
Ekrany na wprost połączone są z satelitami i stacjami śledzenia pocisków na terenie całego kraju.
The screens in front of you are connected to our satellites and missile tracking stations throughout the country.
Twoje ucho potrafi wyodrębnić rozmowę z 3 kilometrów, jeśli toczy się na wprost ciebie.
Your ear can isolate a conversation from two miles away as if it's right in front of you.
Tato, to było właśnie tam na wprost mnie.
Dad, it was right there in front of me.
Wszystko co mogę to lecieć na wprost.
All I can do is fly straight ahead.
Eggsy, na wprost i w prawo.
Eggsy, straight ahead and then right.
Waliła jak opętana i stanęła na wprost furgonetki.
She was shooting up a storm, put herself in front of that car.
Broń powinna być na wprost nas.
The weapon means to be straight ahead.
I nie stój na wprost niego.
And don't stand in front of him.
Ogromny ochroniarz siedzi na wprost drzwi.
Big security guard sitting there right in front.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 356. Pasujących: 356. Czas odpowiedzi: 120 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo