Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na wysokich obcasach" na angielski

Wyszukaj na wysokich obcasach w: Definicja Słownik Synonimy
in high heels
wearing high heels
in heels
high-heeled
Musiałam wysiąść z samochodu i iść na wysokich obcasach przeszło milę.
So I had to get out of the car and walk in high heels for over a mile.
Myra nie jest jedną z rękawiczek na wysokich obcasach, którą możesz wyrzucić kiedy...
Myra's not one of your handi wipes in high heels that you can just throw out after you...
Na Hong Kongskie komary na wysokich obcasach.
For Hong Kong mosquitoes wearing high heels.
Mogę ci powiedzieć, że była tam kobieta na wysokich obcasach... pachniała drogimi perfumami... wyczuwałem także zapach środków odkażających i chorych zwierząt.
I can tell you that there was a woman wearing high heels... and expensive perfume... and I could also smell disinfectant and sick animals.
Jestem agentką FBI, a nie małpą cyrkową na wysokich obcasach.
I'm an FBI agent, right? I'm not a performing monkey in heels.
40 tysięcy stopni na wysokich obcasach?
Forty flights of steps in heels?
Gus potrafi to, co ten android tylko tyłem i na wysokich obcasach.
Gus can do everything that android can do, only backwards and in high heels.
Uderza do wszystkiego na wysokich obcasach.
He hits on anything in high heels.
Nie ma takiej możliwości, żeby zawodowa kelnerka przyszła do pracy na wysokich obcasach.
There's no way a career waitress comes to work in high heels.
A potem chodzić na wysokich obcasach.
And then walking blocks in high heels.
Mam iść tunelem metra na wysokich obcasach?
They expect me to walk through a subway tunnel in heels?
Czy to nie był efekt potknięcia się na wysokich obcasach?
Wasn't that the result of tripping in high heels?
Po 15 minutach chodzenia na wysokich obcasach które były zbyt nowe, zbyt wysokie, jej stopy błagały o przerwę.
After 15 minutes of walking in high heels that were too high and too new, her feet were killing her.
Gilgamesh na wysokich obcasach (anime)
Gilgamesh in high heels.
I to na wysokich obcasach.
And it's even in high heels.
Miała buty na wysokich obcasach.
Ważne będzie również dokonanie zmian w stylu Ginger Rogers i Freda Astaira - pamiętając o tym, że Ginger Rogers musiała wykonywać wszystkie figury "tyłem i na wysokich obcasach".
It will be really important too that we make changes in the style of Ginger Rogers and Fred Astaire - remembering that Ginger Rogers had to do everything 'backwards in high heels'.
I czerwone buty na wysokich obcasach.
She was wearing red shoes with high heels.
Od tej chwili będziesz kroczył przez życie na wysokich obcasach.
From here on, you go through life on high heels.
Można żyć całkiem przyzwoicie na wysokich obcasach.
You can make a fine living in a pair of heels.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 39. Pasujących: 39. Czas odpowiedzi: 47 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo