Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na zachód" na angielski

Wyszukaj na zachód w: Definicja Synonimy

Sugestie

64
46
45
Mamy najlepsze konie na zachód od Missisipi.
We have the best horses west of the Mississippi with us.
Płynie znów na zachód z królem Horikiem.
He's going west again, with King Horik.
Fuhrer zakazał wycofywać się na zachód.
You know the Führer has forbidden any westward retreat.
Wierzę w zniszczony most, który poprowadził nas na zachód.
I believe in a fallen bridge that drove us westward.
Osobiście cię odprowadzę do pociągu na zachód.
I'll personally escort you to the westbound train.
Monk jedzie na zachód w kierunku O'Donnell.
23-14. Monk is westbound onto O'Donnell.
Jest kawiarnia trzy przecznice na zachód.
There's a coffee shop three blocks west of here.
W 1991 planowała przeprowadzkę z chłopakiem na zachód.
Said back in '91, she planned on moving out west with her boyfriend.
Biegnie na zachód wzdłuż głównego wiaduktu.
She's moving west along the central viaduct.
Właściwie to chcę pojechać na zachód.
Actually, sir, I was thinking about driving west.
Doręczył zdjęcie Kelly trzy przecznice na zachód.
3 blocks west is where he hand-delivered Kelly's photo.
Sprawdziliśmy drogi na zachód od Gardner.
So, we scouted the roads West of Gardner.
Chyba na zimę wszystkie odleciały na zachód.
I guess they all flew West for the winter.
Podejrzani kierują się na zachód wzdłuż 14. ulicy.
Suspects are proceeding west on 14th Street.
Teraz idę na zachód, do Mongolii.
Now I go west, to Mongolia.
Powiedział, że przysłał go pański podróżujący na zachód przyjaciel.
He says that your friend who was travelling West sent him.
Cel 50 stopni na zachód od Tucson.
Our target is 50 klicks west of Tucson.
Ja i Wesley jedziemy na zachód.
Me and Wesley, we're going west.
Właśnie odebrałem sygnał. Kilometr na zachód od was.
Just got a ping, about one click west of you.
Coś mi pika, jakiś kilometr na zachód od was.
Why? Just got a ping about one click west of you.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1708. Pasujących: 1708. Czas odpowiedzi: 120 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo