Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na zewnątrz" na angielski

Wyszukaj na zewnątrz w: Definicja Synonimy

Sugestie

439
110
96
75
Jak byłem na zewnątrz widziałem radiowóz.
When I was outside, I saw a police car.
Zaczekam na zewnątrz z innymi bestiami.
I'll wait outside with the other beasts.
Rozbiję się a rzeczywistość wyleci na zewnątrz.
It'll crack and reality will come spilling out.
To sposób reportera aby wypuścić jej historię na zewnątrz.
It's a backdoor way for the reporter to get her story out.
Poczekam na zewnątrz z innymi zwierzęciami.
I'll wait outside with the other beasts.
Może powinienem poczekać na zewnątrz i popilnować samochodu.
Maybe I should wait outside and keep an eye on the car.
Musiał być na zewnątrz i widzieć lądowanie.
My guess, he was outside and saw the ship land.
Miałeś czekać na zewnątrz, synu.
You were supposed to wait outside, son.
A teraz podwoili strażników na zewnątrz.
And now they've doubled the guards outside.
Wszystko pozostawione na zewnątrz trzeba będzie wyrzucić.
Anything left outside will have to be scrubbed down.
Chciałem zauważyć, że parking jest na zewnątrz.
You probably didn't realize, but the parking lot's outside.
Byłem na zewnątrz, właśnie wróciłem.
I was outside, just came back in.
Jak skończysz, zaczekaj na zewnątrz.
When you're done, you can wait outside.
Tamami nie może wychodzić na zewnątrz.
Well, you see, Tamami isn't allowed to go outside.
Ale na zewnątrz wygląda jak człowiek.
But outside, he just looks so real...
Ten robotnik na zewnątrz zdejmuje koszulkę...
There's a builder outside, taking off his shirt.
Jak skończysz, możesz zaczekać na zewnątrz.
When you're done, you can wait outside.
Zwyczajnie usiłowałem wyprowadzić ją na zewnątrz.
I was simply trying to get her outside.
Jeśli mógłby pan poczekać na zewnątrz...
If I could just have you wait outside...
Moi chłopcy będą wypatrywać wojska na zewnątrz.
My guys will watch the outside for any military.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 12473. Pasujących: 12473. Czas odpowiedzi: 162 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo