Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nagły" na angielski

Wyszukaj nagły w: Definicja Synonimy
sudden
abrupt
an emergency
medical emergency
rapid
big emergency

Sugestie

604
147
61
46
Nasz gniew byłby nagły i szybki.
Our anger should have been sudden and swift.
Każdy nagły ruch może zagrozić twojemu dziecku.
Any sudden movements could risk the health of your baby.
Twoje małe wakacje właśnie zaczynają mieć raczej nagły i surowy koniec.
Your little vacation's about to come to a rather abrupt and severe end.
Jeszcze jeden nagły szok pana zabije.
One more sudden shock will kill you.
Ta, ale sam koniec żywota... był niespodziewanie nagły.
But the very end, when he actually died... was extremely sudden.
Jakikolwiek nagły ruch i będę zmuszony żeby--
Any sudden movement and I'll be forced to -
Skąd ten nagły pokaz życzliwości, Ray?
So, why the sudden display of benevolence, Ray?
Zgon Laury był tak nagły, tak szokujący.
Laura's passing was so sudden, so shocking.
W związku z tym kryzys zaufania nie był wcale taki nagły.
The crisis in confidence was therefore not that sudden.
Skąd ten nagły wypad do królestwa tajemnic?
Why the sudden foray into the mysterious realms?
W takich rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje alergiczne, jak nagły spadek ciśnienia krwi lub wstrząs.
In these rare cases allergic reactions such as a sudden fall in blood pressure or shock may occur.
Słuchajcie, jeśli toto zrobi jakikolwiek nagły ruch, upewnijcie się...
Look, if it makes any sudden moves, I want you to make sure that...
Wydaje mi się dziwny raczej twój nagły akt hojności.
I find it odd, your sudden act of generosity.
Tymczasem Pentagon uparcie twierdzi, że ten nagły alarm w szeregach gwardii narodowej to tylko rutynowe ćwiczenia.
Meanwhile, the Pentagon insists this sudden alert of the Utah National Guard is nothing more than a routine training exercise.
Pomyślałam sobie, że nagły spadek wagi może być wczesnym symptomem...
I was thinking that sudden weight loss is an early warning sign of...
A skąd ten nagły przejaw hojności?
And why the sudden fit of generosity?
Wygląda na to, że nagły napływ przeciwciał od zaszczepionego dawcy - wywołał reakcję immunologiczną.
It seems that the sudden influx of antibodies from the vaccinated blood donor caused a massive immune response.
Poczułem ten nagły... przypływ energii, potem wściekłość i...
I felt this sudden... surge of energy and then rage, and...
Macie pojęcie co spowodowało ten nagły apetyt na ludzkie carpaccio?
Got any idea what triggered this sudden appetite for human carpaccio?
I muszę powiedzieć, że ten twój nagły pośpiech do dorosłości...
And I must say, this sudden dash for the end zone of maturity...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 319. Pasujących: 319. Czas odpowiedzi: 65 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo