Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nagi" na angielski

Wyszukaj nagi w: Definicja Synonimy
naked
nude
bare
undressed
Basic
Nagi
butt-naked
half-naked
Chciałbym widzieć jej mózg całkowicie nagi.
I'd like to see her brain totally naked.
Byłem nagi, a przyodzialiście mnie.
I was naked, and you clothed me.
Jakiś nieaktrakcyjny nagi pan gra na wiolonczeli.
There's an unattractive nude man playing the cello.
Sprawie, że stanie się całkowicie nagi.
I will make Luv the dude, completely nude.
Teraz jest luty, staw jest prawie nagi.
Now, it's February and the pond is almost bare.
Gdybym tylko mógł ujrzeć nagi sztylecik królowej.
If only I could see the queen's bare bodkin.
Ozzy często wchodził do pokoju nagi.
Ozzy would often walk into a room naked.
Mówię Ci, to nagi perkusista...
BOY: I'm telling you, that's the naked drummer.
Byłem nagi żeby nie zbrudzić krwią ubrania.
I was naked so I wouldn't get blood on my clothes.
Że czujesz się nagi przed wszechświatem.
Kind of makes you feel naked in front of the universe.
Gdy jestem nagi mam inną broń.
I have another gun when I'm naked.
On leżał nagi... na połamanych skałach.
He was lying naked... on the broken stones.
Ja stoję całkiem nagi przed królową Elżbietą.
I'm standing stark naked in front of Queen Elizabeth.
Przywiązany nagi do krzesła stajesz się bardzo wrażliwy.
Stripped naked and tied to a chair, you feel very vulnerable.
Przynajmniej tym razem nie jesteś nagi.
~ At least you're not naked this time.
Byłem nagi bo chciałem zaoszczędzić trochę czasu.
And as for being naked, I thought I was saving a little time.
Kiedy wrócił, stał kompletnie nagi.
When he came back, he was stark naked.
Moja siostrzenica i jej nagi mąż.
That's my niece and her naked husband.
Naprawdę lubię jak jesteś nagi, ale nie tylko wtedy.
I mean, I do really like it when you're naked, but that's not the only time.
Właźisz w bieliźnie, kiedy stoje nagi pod prysznicem.
You're parading in your underwear when I'm naked in the shower.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 721. Pasujących: 721. Czas odpowiedzi: 53 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo