Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: przepraszam za najście
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "najście" na angielski

intrusion
interruption
entering
disturb you
trespassing
intruding
bothered you
burst in
dropping in
barge in

Sugestie

108
Dziękuję bardzo i wybaczcie to najście.
Thank you so much and please pardon the intrusion.
Pani Dellaplane, proszę wybaczyć to najście.
Mrs. Dellaplane, I hope you'll forgive the intrusion.
Przepraszam, za to niegrzeczne najście.
Well, sorry about that rude interruption.
Mam nadzieję, że wybaczysz to najście.
I do hope you'll pardon the interruption.
Biały mężczyzna, 20-kilka lat, włamanie i najście.
White male, mid-20s, breaking and entering.
To nie było tak jak włamanie i najście.
It wasn't like I was breaking and entering.
Panie Farr, proszę wyjaśnić to najście.
Mr Farr, I must ask you to explain this intrusion.
Muszę błagać Muad'Diba o przebaczenie za to najście ale...
I must beg Muad'dib's forgiveness for this intrusion, but...
Niezmiernie mi przykro za to najście.
I can't apologise enough for the intrusion.
Proszę wybaczyć to najście, Eminencjo.
Forgive me for this intrusion, Your Eminence.
Kochanie, wiem, że to wielkie najście.
Sweetheart, I know this is a huge intrusion.
Proszę wybaczyć to najście, Eminencjo.
Please pardon the intrusion, Your Eminence.
Przeprszam panią, za to najście, w chwili żałoby.
I regret this intrusion, madame, at the time of your grief.
Wytłumacz to najście, zanim posadzę cię na mojej rybie.
Explain the intrusion before I sit you on my fish.
Ale wiem, co znaczy słowo najście.
Well, I know the meaning of the word intrusion.
Proszę wybaczyć najście, pani Vane.
Please forgive my intrusion, Miss Vane.
Przepraszam za to najście, ale...
Sorry for this intrusion, ma'am.
Jesteś porywcza i może nie ma w tym nic złego, ale to będzie się nazywało: włamanie i najście.
You've got a lot of enthusiasm and that may not be bad, but... if we go in there, it's breaking and entering.
Omal nie zezwolił policji oskarżyć was o włamanie i najście.
He almost let the police charge you both with breaking and entering.
Przepraszamy za najście, pani Hoese.
Sorry to bother you, Mrs. Hoese.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 335. Pasujących: 335. Czas odpowiedzi: 86 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo