Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "napisać" na angielski

Zobacz także: napisać książkę
Wyszukaj napisać w: Definicja Synonimy
write
text
rewrite
spell
type
written writing say put wrote
story
texted
sign
e-mail
file

Sugestie

Może pani napisać obojętnie jaki raport.
You can write up the report however you want.
Powinna napisać list do naczelnego lekarza.
Should write a letter to the Surgeon General.
Dobrze, mógłbyś coś dla nas napisać.
Okay, well, you can write something just for us.
Ale kiedy chciałem napisać o twoim...
But when I wanted to write about your...
I mógłbym napisać znakomitą historię o tym.
And I could write an excellent story about it.
Mógłbym oczywiście napisać wiersz o kiężniczce.
I could of course write a poem about the princess.
Musiałem napisać rozprawę, rodzaj książki.
I had to write a thesis, kind of a book.
Powiedziałem, że musi pan napisać list.
I told you before, you have to write a letter.
Będziemy musieli napisać do Nestlé Bunny o tym.
We'll have to write the Nestlé Bunny about that.
Nikt nie mógł napisać prawdy stamtąd.
No one could write the truth from there.
Pomoże napisać 5 stron odpowiedzi na moje pytanie.
He might enjoy helping you write a five-page answer to my question.
Tak... Możemy napisać poufny raport.
Yes... we can write a classified report.
Zamierzam napisać jej list pełen głębokich podziękowań.
I intend to write her a note of profound thanks.
Nie mogę napisać całości za ciebie.
I can't write the whole thing for you.
Pewnego dnia będziesz musiał napisać list lub raport.
One day you'll need to write a letter or a report.
Może mnie natchnie by napisać piosenkę.
I might get inspired to write a song, you never know.
O tych ustach mógłbym napisać poemat epicki.
I could write an epic poem about this lip.
A może spróbuj znowu napisać parę dobrych piosenek.
Or maybe you could try to write a couple of good songs again.
Teraz rozumiesz, dlaczego musimy napisać przemowę dla Jen.
So now you understand why we have to write that speech for Jen.
Muszę napisać coś dołującego do mojego blues'owego głosu.
I need to write some depressing stuff for my new bluesy voice.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3932. Pasujących: 3932. Czas odpowiedzi: 45 ms.

napisac 76

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo