Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "naprawić" na angielski

Wyszukaj naprawić w: Definicja Synonimy

Sugestie

Mam trzypunktowy plan aby wszystko naprawić.
I got a three-point plan to fix everything.
Myślałam, że zamierzałeś naprawić umywalkę.
I thought you were going to fix the sink.
Nie wiem czy mogę naprawić wszystkie zniszczenia.
I don't know if I can repair all of the damage.
Powiemy Małpiszonowi, że popłyniemy naprawić boję.
Ma³piszonowi we say, I am afraid that the sail repair.
Mówiłaś, że potrafisz naprawić wszystko.
Listen, I thought you said you could fix everything.
Zrozumiałeś pomyłkę, próbowałeś ją naprawić.
You realized your mistake, and you tried to fix it.
Powiadają, że potraficie wszystko naprawić.
But they say you lot can fix anything.
Chce je naprawić i utkać całun.
She wants to repair the loom and weave the cloth.
Podłoga była kuta, prawdopodobnie, żeby naprawić rury.
Look! The floor's been broken up probably to repair the pipes.
Boisz się idziemy spróbować i naprawić timeline.
You're afraid we're going to try and repair the timeline.
Wciąż próbujemy naprawić połączenie z teleskopem Hubble.
Try to repair the connection the Hubble Space Telescope.
Tato, złamałeś młotek próbuje naprawić toster.
Dad, you broke the hammer trying to fix the toaster.
Moglibyśmy naprawić dach, znów kupić trochę żywności...
We could repair the roof and buy some food again...
Postąpił źle i trzeba to naprawić.
You've been wronged, so I'm going to fix it.
Pan Fallon pomaga nam naprawić organy.
Mr. Fallon's been helping us repair the organ.
Jestem hydraulikiem, przyszedłem naprawić toaletę.
I'm here to fix the toilets, the gents.
Użyjemy mięśni z pana uda by naprawić...
We'll use musculature from your inner thighs to repair...
Chciałbym naprawić wszystkie szkody, jakie wyrządziłem.
I want to repair the damage that I've done.
Stąd mogę naprawić uszkodzony wylot plazmy.
I can repair the damaged plasma vent from here.
Pomagał mi naprawić pralkę i zaczęliśmy się miziać...
He-he was helping me fix a washing machine, and we started making out and...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 6243. Pasujących: 6243. Czas odpowiedzi: 92 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo