Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nastolatek" na angielski

Wyszukaj nastolatek w: Definicja Synonimy
teenager
adolescent
teen
teenage boy
boating accident
Siedział tam wielki gruby nastolatek, zupełnie zahipnotyzowany.
A giant, fat teenager was sitting there, mesmerized.
Uratowała pijanych nastolatek z prądem siebie.
She saved some drunken teenager from electrocuting himself.
Zdecydowanie za dużo słyszymy o prawach reprodukcyjnych dla nastolatek, zamiast o odpowiedzialności reprodukcyjnej.
We hear far too much about adolescent reproductive rights and not about reproductive responsibilities.
Jestem byłą miss nastolatek Yorba Glinda.
I'm a former Miss Teen Yorba Glinda.
Nie, byłą wicemiss nastolatek New Jersey.
No, former runner-up miss teen New Jersey.
Przecietny nastolatek spedza w szkole siedem godzin.
The average teenager spends seven hours a day at school.
Mam dość zachowywania się jak wyrośnięty nastolatek.
I'm sick of acting like an overgrown teenager.
Boże, przez chwilę wyglądałeś, jak szczęśliwy, dobrze wychowany nastolatek.
God, for a moment, you were actually possessed by a happy, well-adjusted teenager.
Każdy nastolatek ma w sobie coś z wilka.
Every teenager has a bit of wolf within himself.
Zrobiliśmy to co robi każdy szanujący się nastolatek.
So we did what any self-respecting teenager would do.
Nie był bardziej zdezorientowany, niż każdy inny nastolatek.
He was no more confused than any other teenager.
Kolejny martwy nastolatek w Grizzly Lake.
Just another dead teenager in Grizzly Lake.
Mogę wam powiedzieć, że nie jest zawsze łatwo być chrześcijaninem nastolatek.
I can tell you it's not always easy being a Christian teenager.
Twój typowy nastolatek z Beverly Hills, rozumiesz, picie, tego rodzaju rzeczy.
Your typical Beverly Hills teenager, you know, joy-riding, underage drinking, that kind of stuff.
Okazuje się że umarł w ten sam sposób co nastolatek ze Springfield.
(walter) it appears he died the same way as the teenager in springfield.
Każdy nastolatek ma sekretne miejsce, Gus.
Every teenager has a secret spot, Gus.
Powiedzieli, że stał na zewnątrz tygodniami, jak chory z miłości nastolatek.
They say he stood outside for weeks, like a lovesick teenager.
Racja, typowy nastolatek, czyli może to pokonać.
He is a typical teenager, which means he can beat this.
Który nastolatek dziś używa przenośnego odtwarzacza CD?
You know, what teenager uses a portable CD player now, anyway?
Od teraz masz zachowywać się jak profesjonalista, a nie niezrównoważony nastolatek.
So from now on, I expect you to act like a professional and not some insecure teenager.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 460. Pasujących: 460. Czas odpowiedzi: 58 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo